Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1707 2
Regnskap 1707 3
Vedlegg 1 Matrikkel og jordebok 1707 19
Vedlegg 2 1707 67
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1707 70
Vedlegg 4 Sagmesterskatt 1707 72
Vedlegg 5 Soldatlegdsrulle 1707 76
Vedlegg 6 Beregning av kongens visse innkomster 1707 91
Vedlegg 7 1707 98
Vedlegg 8 Jordegods fritt for odelsskatt 1707 100
Vedlegg 9-18 1707 116
Innholdsfortegnelse mappe 2 1708 126
Regnskap 1708 127
Vedlegg 1 Matrikkel og jordebok 1708 144
Vedlegg 2 1708 191
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1708 198
Vedlegg 4 Sagmesterskatt 1708 200
Vedlegg 5 Beregning av kongens visse innkomster 1708 205
Vedlegg 6 1708 212
Vedlegg 7 Jordegods fritt for odelsskatt 1708 214
Vedlegg 8-16 1708 230
Antegnelser 1708 240
Innholdsfortegnelse mappe 3 1709 261
Regnskap 1709 262
Vedlegg 1 Matrikkel og jordebok 1709 279
Vedlegg 2 Sagmesterskatt 1709 327
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1709 332
Vedlegg 4 1709 335
Vedlegg 5 Beregning av kongens visse innkomster 1709 338
Vedlegg 6 1709 345
Vedlegg 7 Jordegods fritt for odelsskatt 1709 347
Vedlegg 8-15 1709 358
Antegnelser 1709 368
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0018
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0018: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 18 /1707 - 1709 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services