Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1702 2
Regnskap 1702 3
Vedlegg 1 Sikt og sakefall 1702 22
Vedlegg 2 Tiende 1702 24
Vedlegg 3 Generalmanntall eller oppebørselsbok 1702 42
Vedlegg 4 Husmannsskatt 1702 84
Vedlegg 5 Sagmesterskatt 1702 86
Vedlegg 6 Konsumpsjon og folkeskatt 1702 93
Vedlegg 7 Beregning av kongens visse innkomster 1702 107
Vedlegg 8-9 1702 114
Vedlegg 10 Jordegods fritt for odelsskatt 1702 118
Vedlegg 11-12 1702 135
Vedlegg 13-14 Sikt og sakefall 1702 140
Vedlegg 15-16 1702 146
Vedlegg 17-18 Beregning over gresningen for hestene i kampementet ved Svinesund 1700 152
Vedlegg 19-23 1702 215
Innholdsfortegnelse mappe 2 1703 229
Regnskap 1703 230
Vedlegg 1 1703 248
Vedlegg 2 Sikt og sakefall 1703 251
Vedlegg 3 Tiende 1703 253
Vedlegg 4 Generalmanntall eller oppebørselsbok 1703 270
Vedlegg 5 Husmannsskatt 1703 312
Vedlegg 6-7 Sagmesterskatt 1703 314
Vedlegg 8 Legdsrulle 1703 320
Vedlegg 9 Konsumpsjon og folkeskatt 1703 335
Vedlegg 10 Beregning av kongens visse innkomster 1703 352
Vedlegg 11 1703 359
Vedlegg 12 Jordegods fritt for odelsskatt 1703 361
Vedlegg 13-23 1703 379
Innholdsfortegnelse mappe 3 1702-1703 405
Antegnelser 1702-1703 406
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0016
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0016: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 16 /1702 - 1703 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services