Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1700 2
Regnskap 1700 3
Vedlegg 1 Matrikkel og jordebok 1700 20
Vedlegg 2-3 Sikt og sakefall 1700 52
Vedlegg 4 Tiende 1700 56
Vedlegg 5 Matrikkel eller oppebørselsbok 1700 70
Vedlegg 6 Rosstjeneste 1700 112
Vedlegg 7 Husmannsskatt 1700 124
Vedlegg 8 Sagmesterskatt 1700 126
Vedlegg 9 Konsumpsjon og folkeskatt 1700 131
Vedlegg 10 Beregning av kongens visse innkomster 1700 141
Vedlegg 11 1700 149
Vedlegg 12 Jordegods fritt for odelsskatt 1700 151
Vedlegg 13-23 1700 169
Innholdsfortegnelse mappe 2 1701 194
Regnskap 1701 195
Vedlegg 1-2 Sikt og sakefall 1701 214
Vedlegg 3 Tiende 1701 219
Vedlegg 4 Generalmanntall eller oppebørselsbok 1701 236
Vedlegg 5 Husmannsskatt 1701 278
Vedlegg 6 Sagmesterskatt 1701 280
Vedlegg 7 Konsumpsjon og folkeskatt 1701 285
Vedlegg 8 Beregning av kongens visse innkomster 1701 297
Vedlegg 9-10 1701 303
Vedlegg 11 Jordegods fritt for odelsskatt 1701 308
Vedlegg 12-18 1701 326
Innholdsfortegnelse mappe 3 1700-1701 340
Regnskapsekstrakt 1700-1701 341
Antegnelser 1-6 1700-1701 347
Antegnelser 7-8 Legdsrulle 1700-1701 378
Antegnelser 9-19 1700-1701 396
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0015
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0015: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 15 /1700 - 1701 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services