Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1692-1696 2
Antegnelser 1692-1695 3
Innholdsfortegnelse mappe 2 1696 49
Regnskap 1696 50
Vedlegg A Matrikkel og jordebok 1696 64
Vedlegg B Tiende 1696 95
Vedlegg C Kongens anpart av tienden 1696 112
Vedlegg D Sikt og sakefall 1696 113
Vedlegg E Drenge-, husmanns- og bondesønnsskatt 1696 114
Vedlegg F Sagmesterskatt 1696 117
Vedlegg G Konsumpsjon og folkeskatt 1696 121
Vedlegg H Kopulasjonspenger 1696 134
Vedlegg I Beregning av kongens visse innkomster 1696 136
Vedlegg K-L 1696 143
Vedlegg M Jordegods fritt for odelsskatt 1696 147
Vedlegg N 1696 165
Antegnelser (Vedlegg, se mappe 1) 1696 167
Innholdsfortegnelse mappe 3 1697 173
Regnskap 1697 174
Vedlegg 1 Matrikkel og jordebok 1697 193
Vedlegg 2 Drenge-, husmanns- og bondesønnsskatt 1697 224
Vedlegg 3 Sagmesterskatt 1697 226
Vedlegg 4 Konsumpsjon og folkeskatt 1697 237
Vedlegg 5 Beregning av kongens visse innkomster 1697 248
Vedlegg 6 1697 255
Vedlegg 7 Beregning av kongens visse innkomster 1697 257
Vedlegg 1698 275
Regnskap 1698 276
Vedlegg 1 Generalmanntall eller oppebørselsbok 1698 293
Vedlegg 2 Odelsskatt 1698 335
Vedlegg 3 Husmannsskatt 1698 337
Vedlegg 4 Rosstjeneste 1698 339
Vedlegg 5 Sagmesterskatt 1698 341
Vedlegg 6 Konsumpsjon og folkeskatt 1698 345
Vedlegg 7 Beregning av kongens visse innkomster 1698 356
Vedlegg 8 1698 363
Vedlegg 9 Jordegods fritt for odelsskatt 1698 365
Vedlegg 10 1698 383
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0013
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0013: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 13 /1696 - 1698 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
Med antegnelser 1692-1696. Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services