Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1694 2
Regnskap og likvidasjon 1694 3
Vedlegg Forside 1694 18
Vedlegg A Jordebok 1694 19
Vedlegg B-D Tiende 1694 35
Vedlegg E Sikt og sakefall 1694 57
Vedlegg F Generalmanntall eller oppebørselsboksgjenpart 1694 60
Vedlegg G Drenge-, husmanns- og bondesønnsskatt 1694 102
Vedlegg H Sagmesterskatt 1694 105
Vedlegg I Konsumpsjon og folkeskatt 1694 113
Vedlegg K Kopulasjonspenger 1694 126
Vedlegg L-O 1694 128
Vedlegg P Jordegods fritt for odelsskatt 1694 141
Innholdsfortegnelse mappe 2 Forside 1695 159
Regnskap og likvidasjon 1695 160
Vedlegg A Matrikkel og jordebok 1695 173
Vedlegg B Tiende 1695 204
Vedlegg C-D 1695 221
Vedlegg E Sikt og sakefall 1695 225
Vedlegg F Drenge-, husmanns- og bondesønnsskatt 1695 229
Vedlegg G Sagmesterskatt 1695 232
Vedlegg H Konsumpsjon og folkeskatt 1695 238
Vedlegg I Kopoulasjonspenger 1695 252
Vedlegg K-M 1695 254
Vedlegg N Jordegods fritt for odelsskatt 1695 265
Vedlegg O-Q 1695 283
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0012
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0012: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 12 /1694 - 1695 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services