Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse, mappe 1 1692 2
Regnskap og likvidasjon 1692 3
Vedlegg Forside 1692 21
Vedlegg A Jordebok 1692 22
Vedlegg B-C Tiende 1692 38
Vedlegg D Sikt og sakefall 1692 54
Vedlegg E Avtak for gårdene Jørstad og Guslund 1692 56
Vedlegg F Matrikkel 1692 59
Vedlegg G Drenge-, husmanns- og bondesønnsskatt 1692 87
Vedlegg H Sagmesterskatt 1692 89
Vedlegg I Spesifikasjon over matrikkelskylda 1692 99
Vedlegg K Konsumpsjon, folke-, kopp- og ildstedsskatt 1692 102
Vedlegg L-S 1692 123
Vedlegg T Jordegods fritt for odelsskatt 1692 174
Innholdsfortegnelse, mappe 2 1693 192
Regnskap og likvidasjon 1693 193
Vedlegg Forside 1693 210
Vedlegg A Jordebok 1693 211
Vedlegg B-D Tiende 1693 227
Vedlegg E-F 1693 249
Vedlegg G Sikt og sakefall 1693 254
Vedlegg H Matrikkel 1693 257
Vedlegg I Drenge-, husmanns- og bondesønnsskatt 1693 285
Vedlegg K Sagmesterskatt 1693 288
Vedlegg L Konsumpsjon og folkeskatt 1693 295
Vedlegg M Kopulasjonspenger 1693 308
Vedlegg N-P 1693 310
Vedlegg Q Jordegods fritt for odelsskatt 1693 321
Vedlegg R-V 1693 339
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0011
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0011: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 11 /1692 - 1693 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services