Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1687 1
Regnskap med vedlegg 1687 2
Inntektsvedlegg AAA Jordebok 1687 33
Inntektsvedlegg BBB Tiendemanntall 1687 74
Inntektsvedlegg CCC Ekstrakt av fetienden 1687 86
Inntektsvedlegg DDD Sikt og sakefall 1687 88
Inntektsvedlegg EEE Krongods utlagt til "militien" 1687 90
Inntektsvedlegg FFF Leilendingsskatt 1687 93
Inntektsvedlegg GGG Odelsskatt 1687 146
Inntektsvedlegg HHH Sagskatt 1687 168
Inntektsvedlegg III Husmanns- og drengeskatt 1687 176
Inntektsvedlegg KKK Konsumpsjon og familieskatt 1687 179
Inntektsvedlegg LLL Kongens part av korntienden i Skjeberg 1687 197
Innholdsfortegnelse mappe 2 1688 200
Regnskap med vedlegg 1688 201
Inntektsvedlegg MMM Jordebok 1688 218
Inntektsvedlegg NNN Tiendemanntall 1688 261
Inntektsvedlegg OOO Sikt og sakefall 1688 274
Inntektsvedlegg PPP Krongods utlagt til "militien" 1688 277
Inntektsvedlegg QQQ Odelsskatt 1688 280
Inntektsvedlegg RRR Sagskatt 1688 303
Inntektsvedlegg SSS Husmanns- og drengeskatt 1688 309
Inntektsvedlegg TTT Konsumpsjon og familieskatt 1688 312
Inntektsvedlegg UUU Kopp- og ildstedsskatt 1688 328
Inntektsvedlegg VVV Kongens part av korntienden i Skjeberg 1688 347
Inntektsvedlegg WWW Konsumpsjon og familieskatt (Jens Juel) 1688 349
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0007
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0007: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 7 /1687 - 1688 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services