Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1685 1
Regnskap 1685 2
Inntektsvedlegg HH Jordebok 1685 12
Inntektsvedlegg II Tiendemanntall 1685 53
Inntektsvedlegg KK Ekstrakt av fétienden 1685 64
Inntektsvedlegg LL Sikt og sakefall 1685 66
Inntektsvedlegg MM Leilendingsskatt 1685 69
Inntektsvedlegg NN Odelsskatt 1685 136
Inntektsvedlegg OO Sagskatt 1685 156
Inntektsvedlegg PP Husmanns- og drengeskatt 1685 171
Inntektsvedlegg QQ Kongens part av korntienden i Skjeberg 1685 174
Inntektsvedlegg RR Konsumpsjon og familieskatt 1685 176
Inntektsvedlegg SS Prestebolsgods fri for rosstjeneste 1685 193
Utgiftsvedlegg nr. 14-16 + 1 uten nummer 1685 198
Innholdsfortegnelse mappe 2 1686 207
Regnskap 1686 208
Inntektsvedlegg TT Jordebok 1686 220
Inntektsvedlegg UU Tiendemanntall 1686 265
Inntektsvedlegg VV Sikt og sakefall 1686 278
Inntektsvedlegg WW Leilendingsskatt 1686 281
Inntektsvedlegg XX Odelsskatt 1686 328
Inntektsvedlegg YY Sagskatt 1686 347
Inntektsvedlegg ZZ Husmanns- og drengeskatt 1686 361
Inntektsvedlegg ÆÆ Kongens part av korntienden i Skjeberg 1686 364
Inntektsvedlegg ØØ Kopp- og féskatt 1686 366
Inntektsvedlegg OEOE Konsumpsjon og familieskatt 1686 383
Utgiftsvedlegg nr. 15, 17-18 + uten nummer 1686 402
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0006
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0006: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 6 /1685 - 1686 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
- Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services