Content
View options:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

IDD OG MARKER FOGDERI
Innholdsfortegnelse mappe 1 1684 1
Regnskap 1684 2
Inntektsvedlegg X Jordebok 1684 13
Inntektsvedlegg Y Tiendemanntall 1684 55
Inntektsvedlegg Z Ekstrakt av fetienden 1684 65
Inntektsvedlegg Æ Sikt og sakefall 1684 67
Inntektsvedlegg Ø Odelsskatt 1684 70
Inntektsvedlegg OE Leilendings- og proviantskatt samt soldatkjolep 1684 88
Inntektsvedlegg AA Sagskatt 1684 151
Inntektsvedlegg BB Husmanns- og drengeskatt 1684 169
Inntektsvedlegg CC Kongens part av korntienden i Skjeberg 1684 172
Inntektsvedlegg DD Konsumpsjon og familieskatt 1684 174
Inntektsvedlegg EE Kopulasjonspenger 1684 193
Inntektsvedlegg FF Kopp- og feskatt 1684 195
Inntektsvedlegg GG Presteskatt 1684 212
Innholdsfortegnelse mappe 2 1682-1684 214
Utgiftsvedlegg Nr. 14-12 1682-1684 NB! er filmet i omvendt rekkefølge 215
Utgiftsvedlegg Nr. 11 Militær jordebok 1684 223
Utgiftsvedlegg Nr. 10-5 1682-1684 227
Utgiftsvedlegg Nr. 9 Militær jordebok 1683 242
Utgiftsvedlegg Nr. 3-2 1682-1684 246
Utgiftsvedlegg Nr. 1 Militær jordebok 1682 249
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-4092/R01/L0005
Link to Arkivportalen
Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap R01: IDD OG MARKER FOGDERI
L0005: Fogderegnskap Idd og Marker
Account books for bailiffs no. 5 /1682 - 1684 Østfold county
Idd og Marker bailiwick
Regnskap med inntektsvedlegg 1684 og utgiftsvedlegg 1682-1684. Accountancy and taxes Bailiff accounts State archives Danish-norwegian central services