Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Fosen prosti*

Tittelblad upaginert
Sjeleregister 1826-1827 upaginert
Sjeleregister 1826 upaginert
Sjeleregister 1827 upaginert
Sjeleregister 1826 upaginert
Sjeleregister 1827 upaginert
Sjeleregister 1826 upaginert
Sjeleregister 1827 upaginert
Sjeleregister 1826-1827 upaginert
Sjeleregister 1827 upaginert
Sjeleregister 1826 upaginert
Sjeleregister 1825 upaginert
Sjeleregister 1826 upaginert
Source information
Statsarkivet i Trondheim
Link to Arkivportalen
Fosen prosti* Register of literacy and religion (sjeleregister) no. Db/L0023/1826 - 1827 Sør-Trøndelag county
- Personalia