Content
View options:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor

Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter, Annotasjons- og ungdomsruller
Patenter nr. 1144-1200 4
Patenter nr. 1201-1299 28
Patenter nr. 1300-1401 64
Patenter nr. 1402-1500 101
Patenter nr. 1501-1602 138
Patenter nr. 1603-1701 185
Patenter nr. 1702-1761 224
Autorisasjon 246
Source information
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-102006/F/Ff/L0003
Link to Arkivportalen
Stavanger sjømannskontor F: Sjømannsinnrullering, sertifikater og bøter
Ff: Annotasjons- og ungdomsruller
L0003: Annotasjonsrulle, patentnr. 1144-1761
Young seamen roll (annotasjonsrulle) no. 3 /1866 - Annotasjonsrulle, patentnr. 1144-1761 Navy muster rolls Sailors Seafaring, Maritime State archives