Content
View options:

Table of contents


Innholdsfortegnelse upaginert
Lier prestegjeld 770a
Hurum prestegjeld 816b-817a
Røyken prestegjeld 836b-837a
Tittelblad: Ringerike og Nes i Hallingdal 858b-859a
Hole prestegjeld 860b-861a
Norderhov prestegjeld 879b-880a
Nes prestegjeld 917b-918a
Tittelblad: Hadeland 964b-965a
Gran prestegjeld Brandbu fjerding 966b-967a
Gran prestegjeld Tingelstad fjerding 983b-984a
Gran prestegjeld Gran fjerding 989b-990a
Gran prestegjeld Nordre Ålen 1000b-1001a
Gran prestegjeld Søndre Ålen 1005b-1006a
Jevnaker prestegjeld Lunner fjerding 1023a
Jevnaker prestegjeld Jevnaker fjerding 1032b-1033a
Source information
Riksarkivet RA/EA-4070/L/L0006
Link to Arkivportalen
EA-4070: Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling
L: Landkommisjonen 1661
L0006: Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland.
Rent roll for landed property no. 6 /1661 - Kristiania lagdømme. Alminnelig jordebok med skatteligning for Lier, Hurum, Røyken, Ringerike og Nes i Hallingdal, samt Hadeland. Protokoll merket "C". Accountancy and taxes Land register Early land register books Property State archives Danish-norwegian central services