Content
View options:

Statsarkivet i Trondheim


Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt

Utskrivningsvesnet Sjøutskrivningen
Ungt og gammelt mannskap Trondheim by 2
Ungt og gammelt mannskap Romsdal fogderi 3
Ungt og gammelt mannskap Nordmøre fogderi 34
Ungt og gammelt mannskap Fosen (Storfosen) fogderi 86
Ungt og gammelt mannskap Namdal fogderi 137
Ungt og gammelt mannskap Trondheim by 167
Merknader vedrørende innbindingen upaginert
Sjøfolk i hovedrullen Trondheim by 1
Sjøfolk i hovedrullen Romsdal fogderi 173
Sjøfolk i hovedrullen Nordmøre fogderi 200
Sjøfolk i hovedrullen Fosen (Storfosen) fogderi 242
Sjøfolk i hovedrullen Namdal fogderi 279
Sjøfolk i hovedrullen Orkdalsøra 290
Ungt mannskap Romsdal fogderi 293
Ungt mannskap Nordmøre fogderi 297
Ungt mannskap Fosen (Storfosen) fogderi 305
Ungt mannskap Namdal fogderi 312
Ungt mannskap Ørland prestegjeld og Orkdalsøra 314
Source information
Statsarkivet i Trondheim Statsarkivet i Trondheim SAT/A-5121/01/L0004
Link to Arkivportalen
Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt 01: Utskrivningsvesnet Sjøutskrivningen
L0004: Ruller over sjøfolk i Trondhjem by
Older roll no. 4 /1704 - 1710 - Omfatter også Trondhjem innrulleringsdistrikt. Navy muster rolls Sailors Seafaring, Maritime State archives