Content
View options:

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
Torrewetia til Bentanio i Galisien 14.7. - 6.10. 1803 upaginert
Bentanio til Ywicha 4.11.-15.12. 1803 upaginert
Torrewetia til Arendal 24.1. - 25.4. 1804 upaginert
Christiania til London 14.7. - 19.7. 1904 upaginert
Christiania til London til Chratiania til Drammen 20.7. -15.8. 1804 upaginert
Moss til Trally i Irland 15.8. - 24.10. 1804 upaginert
Arendal til Trally i Irland 20.10. - 28.11. 1804 upaginert
Trally til Arendal 28.11. - 2.1. 1805 upaginert
Drammen til Dublin 16.5. - 30.5. 1805 upaginert
Dublin til Alicante 16.6. - 2.7. 1805 upaginert
Dublin til Alicante 16.6. - 2.7. 1805 upaginert
Torrevetia for Marken med salt 25.8. - 5.9. 1805 upaginert
Torrevetia til Marken med salt 25.8. - 5.9. 1805 upaginert
Caril til Levorna 6.12. - 21.12. 1805 upaginert
Villa Garon til Barcelona 21.12.1805 - 8.2.1806 upaginert
Barcelona til Saloe 8.3. - 13.3. 1806 upaginert
Saloe til Bremen 14.3. - 10.6. 1806 upaginert
Stop i Plymouth 11.6. - 30.6. 1806 upaginert
upaginert
Source information
Aust-Agder kulturhistoriske senter AAKS/PA-1934/F/L0006
Link to Arkivportalen
Fartøysarkivet F: Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0006: Adjutor (båttype ikke oppgitt)
Journal 1803 - 1806 - Samling. Arkivet omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. I hovedsak omfatter det seilskuter. Samlingen er satt opp alfabetisk etter fartøysnavn. Omlag en fjerdel av samlingen stammer fra rederiet Thommesen & Søn. Ellers er fartøysarkivet bygd opp av Gunder Olsens arkiv, Peder Uglands etterlatte papirer, Lassens arkiv, Hans Christian Foss samlinger, Peder Thorkildsen Falcks gave, frk. Mercedes Knudsens gave, fylkesarkivar Aalholms gaver, Herlofsons familiearkiv, Stephansen-Eydes arkiv, A. C. Møllers etterlatte papirer, Weierholts samlinger, Sven Svendsens samlinger, Vivestølarkivet, Johan Lassen Uglands papirer og Ole Rapsen Lunderøls gave. Sailors Ships and boats Port authority