Content
View options:

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Forhandlingsprotokoll
1
Source information
Aust-Agder kulturhistoriske senter AAKS/PA-1060a/A/A01/L0001
Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
A01: Forhandlingsprotokoll
L0001: Forhandlingsprotokoll med regnskap
Minutes 1806 - 1819 - Forsikringsarkiv. Arkivet etter foreningen inneholder en forhandlingsprotokoll med vedtekter og regnskap. Arkivet kom inn som gave til Arendal museum i siste halvdel av 1800-tallet. Meeting protocols Insurance and assurances