Content
View options:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
Omslag 1
Fredrikshald (Halden) 2
Moss med Son 6
Tønsberg 10
Kragerø 16
Østerrisør (Risør) 22
Source information
Riksarkivet Riksarkivet RA/EA-2870/El/L0024/0005
Link to Arkivportalen
Stattholderembetet 1572-1771 El: D X Forskjellige pakkesaker
L0024: Forskjellige pakkesaker
0005: Skipslister Other source no. 24.5 /1667 - Spesifikasjon på skip ifølge ordre fra Gyldenløve 23. februar 1667: Fredrikshald (Halden), Moss med Son, Tønsberg, Kragerø, Østerrisør (Risør) Sailors Ships and boats State archives Norwegian central services until 1814