Content
View options:

Achive in Nordland


Nesna kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
1838 1
1839 2
1840 3
1841 4
1842 10
1843 15
1844 20
1845 23
1846 25
1847 28
1848 34
1849 37
1850 41
1851 45
1852 48
1853 54
1854 61
1855 63
1856 68
1857 73
1858 76
1859 82
1860 89
1861 97
1862 107
1863 129
1864 140
1865 159
1866 172
1867 184
1868 203
1869 222
1870 239
1871 256
1872 271
1873 281
Source information
Achive in Nordland Achive in Nordland AIN/K-18280.150/100/L0001
Link to Arkivportalen
Nesna kommune. Formannskapet 100: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001: Møtebok
Minutes no. L0001 /1838 - 1873 - - Meeting protocols Municiple archives Chairmanship and municipal government