Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
View options:

Statsarkivet i Stavanger


Nærbø folkeregister

Spesialserie etter arkivskapers fagområde
Innberetninger om vergemål 1957-1962 1
Adopsjoner 1952-1964 9
Utflyttede 1963 49
Døde 1961 235
Døde 1962 279
Døde 1963 329
Source information
Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Stavanger SAST/A-101634/O/L0002
Link to Arkivportalen
Nærbø folkeregister O: Spesialserie etter arkivskapers fagområde
L0002: Hovedregisterkort - Adopsjoner 1952-1964, utflytte 1963, døde 1961-1963
Population Register - Index cards no. 2 /1952 - 1964 - Navnekort og resten av hovedregisterkortene er sammenslått med kortene fra Varhaug og Ogna i Hå folkeregister. Personalia Deaths and burials Emigrations and change of domicile State archives Municiple archives Civil register Adoption Main index cards (Civil register)