Content
View options:

IKA Rogaland


Vikedal kommune - Formannskapet

Møtebøker for formannskapet
Indeks 1
1837 24a
1838 27b
1839 32b
1840 34b
1841 41b
1842 42b
1843 45a
1844 49a
1845 51b
1846 53b
1847 56a
1848 61a
1849 66a
1850 71a
1851 78a
1852 82a
1853 93a
1854 102a
1855 109a
1856 115a
1857 118a
1858 121a
1859 127a
1860 131a
1861 133a
1862 134b
1863 140a
1864 148a
1865 160b
1866 167a
1867 172b
1868 181a
1869 190a
1870 195b
1871 205b
1872 212b
1873 218b
1874 226a
Source information
IKA Rogaland IKAR/K-100598/Aaa/L0001
Link to Arkivportalen
Vikedal kommune - Formannskapet Aaa: Møtebøker for formannskapet
L0001: Møtebok
Minutes 1837 - 1874 - - Meeting protocols Municiple archives Chairmanship and municipal government