Content
View options:

Statsarkivet i Bergen


Bergen politidistrikt

Thuland-arkivet, Krigsdagbøker
April 1940 1
Mai 1940 4
Juni 1940 15
Juli 1940 33
August 1940 41
September 1940 55
Oktober 1940 75
November 1940 104
Desember 1940 127
Januar 1941 147
Februar 1941 160
Mars 1941 183
April 1941 206
Mai 1941 217
Source information
Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Bergen SAB/A-60401/Y/Ye/L0001
Link to Arkivportalen
Bergen politidistrikt Y: Thuland-arkivet
Ye: Krigsdagbøker
L0001: Avskrift av krigsdagbok av Dankert Thuland
Other source no. 1 /1940 - 1941 - Da krigen startet begynte politimesteren og sjefen for kriminalavdelingen å føre dagbok for all kontakt politiet hadde med tyskerne. Da Dankert Thuland kom til England ba han om å få tilsendt kopi av denne dagboka. Diaries Second world war State archives Police and sheriffs The National Archive's Spring Release 9.4.2020 The National Archive's Spring Release 2020