Content
View options:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna saksarkiv. Vegar
Dagverkslister 1907 1
Materiale- og reiskapsliste 1907 3
Rekneskap 1907 5
Restanselister 1907 6
Dagverkslister 1908 7
Konditioner 1908 11
Korrespondanse 1908 13
Materiale- og reiskapsliste 1908 16
Rekneskap 1908 18
Korrespondanse 1909 20
Materiale- og reiskapsliste 1909 21
Dagverkslister 1909 23
Bilag 1909 26
Korrespondanse 1910 42
Bilag 1910 43
Korrespondanse 1911 45
Korrespondanse 1912 50
Source information
IKA Hordaland IKAH/1218a-021/E/Ea/L0001/0005
Link to Arkivportalen
Finnaas kommune. Formannskapet E: Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer
Ea: Emneordna saksarkiv. Vegar
L0001: Rekneskap for veganlegg
0005: Rekneskap for veganlegget Mælandsvåg - Gilje Records archive 1907 - 1910 - - Accountancy and taxes Municiple archives Chairmanship and municipal government Municipal roads