Content
View options:

Riksarkivet


Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Hæren
II-C-11-430, bilag 1: Disponering og oppsetning Diverse 1
II-C-11-430, bilag 1: Disponering og oppsetning Telegram fra Kommanderende General 9. april 1940 19
II-C-11-430, bilag 1: Disponering og oppsetning Disponeringer, oppsetninger og E-meldinger April 1940 20
II-C-11-430, bilag 2: Dagbøker Dagbok for 4. feltbrigade 27. - 30. april 1940 37
II-C-11-430, bilag 2: Dagbøker Lommekopibok for 4. feltbrigade Ubrukt 49
II-C-11-430, bilag 3: Stabssjefen 4. brigade 52
II-C-11-430, bilag 4: Utsendte ordrer, meldinger og direktiver 55
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. Omslag og meldinger uten nr. 130
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 96-104: Diverse meldinger, bl.a. overgivelse 134
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 95: Styrkeliste for kaptein Bergs arbeidskommando Vestre Slidre, 30. april 1940 143
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 94: Rapport fra Bergartilleribat. 2 til 4. brigade Røn, 29. april 1940 145
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 92-93: Diverse meldinger 147
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 91: Rapport fra bat. I/IR 10 til 4. brigade 30. april 1940 149
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 87-90: Diverse meldinger 150
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 86: Rapport fra Lund til 4. brigade 30. april 1940 154
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 82-85: Rapport fra 4. sanitetskompani og sykehuset på Tyin Hotel 28.-30. april 1940 155
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 81: Veirapport 29. april 1940 159
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 80: Rapport fra Lv. bat./IR 6 til 4. brigade 28. april 1940 160
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 79: Melding fra major Hermansen til oberst Østbye Fagerlund, 28. april 1940 163
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 78: Meddelelse til 4. brigade 27. april 1940 164
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 77: Rapport fra sersjant Berger Ryfoss, 28. april 1940 167
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 76: Telegram fra Roscher Nielsen (H.O.K.) til general Steffens 28. april 1940 168
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 75: Rapport fra kaptein Hagene (Ingeniørregimentet) 27. april 1940 169
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 73: Rapport fra kaptein Brun til 4. brigade 28. april 1940 172
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 72: Rapport fra major Hermansen til oberst Østbye Etnedal, 27. april 1940 174
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. Meldinger uten nr. 177
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 71: Ordre fra Ø.K.V. til oberst Østbye Finne, 18. april 1940 183
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 70: Ordre fra H.O.K. til oberst Østbye 19. april 1940 185
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 67-69: Rapporter fra major Haneborg Hansen (Lv. bat./IR 6) til 4. brigade 27. april 1940 187
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 66: Valdres (avis) 26. april 1940 191
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 65: Rapport fra major Haneborg Hansen (Lv. bat./IR 6) til 4. brigade 193
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 63-64: Rapporter fra kaptein Hauge, Flå 26. april 1940 195
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. Uten nr.: Skisser av stillinger 26. april 1940 197
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 62: Rapport fra kp. 6 II/IR 9 til 4. brigade Bjørgo, 26. april 1940 200
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 61: Rapport (uidentifisert) 201
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 60: Rapport fra I/IR 10 til 4. brigade Bagn, 25. april 1940 202
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 59: Orientering fra major Hermansen til oberst Østbye Etnedal (Rust), 25. april 1940 209
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 57-58: Diverse meldinger 214
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 55-56: Rapporter fra kaptein Hauge, Flå 218
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. Uten nr.: Skisse over Tonsåsen-Bruflat 25. april 1940 220
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 50-54: Diverse meldinger 221
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 49: Rapport fra Lv. bat./IR 6 til 4. brigade 25. april 1940 228
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 43-48: Diverse meldinger 233
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 42: Rapport fra kp. 3 til bat. I/IR 10 Fagerlund skole, 23. april 1940 243
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 38-41: Diverse meldinger 246
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 37: Rapport fra fangeforhør Fagernes, 22. april 1940 250
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 36: Rapport fra kp. 3 til bat. I/IR 10 Bagnsbergatn, 22. april 1940 256
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 32-35: Diverse meldinger 267
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 31: Brev fra major Hermansen til oberst Østbye 22. april 1940 271
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 28-30: Diverse meldinger 273
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 27: Opprop fra von Falkenhorst 21. april 1940 277
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 26: Rapport fra Lv. bat./IR 6 Løken Hotel, 22. april 1940 278
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 21-25: Diverse meldinger 282
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 20: Nyheter over London, Paris og Sverige 20.-21. april 1940 288
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 19: Rapport (uidentifisert) 19. april 1940 295
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 18: Flygeblad "Til det norske folk!" undertegnet von Falkenhorst 21. april 1940 297
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 13-17: Diverse meldinger 298
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 12: Valdres (avis) 20. april 1940 304
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 9-11: Diverse meldinger 305
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 8: Ordre fra H.O.K. til oberst Østbye 19. april 1940 311
II-C-11-430, bilag 5: Mottatte meldinger m.m. 1-7 og uten nr.: Diverse meldinger 313
II-C-11-430, bilag 6: Mottatte ordrer og meldinger 329
II-C-11-430, bilag 7: Meldinger 370
II-C-11-430, bilag 8: Radiorapporter 561
II-C-11-430, bilag 9: Furasjerapporter 575
II-C-11-430, bilag 10: Diverse 591
II-C-11-430, bilag 11: Rulleblader for 4. brigades kommando Omslag og diverse notater 618
II-C-11-430, bilag 11: Rulleblader for 4. brigades kommando Rulleblad for personell 622
II-C-11-430, bilag 11: Rulleblader for 4. brigades kommando Rulleblad for hester 703
Source information
Riksarkivet RA/RAFA-2017/Y/Yb/L0104
Link to Arkivportalen
Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling Y: Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945
Yb: Hæren
L0104: II-C-11-430 - 4. Divisjon.
Other source no. 104 /1940 - Feltarkiv/krigsarkiv: Samtidige rapporter og andre dokumenter fra kampene i Valdres i april 1940. Soldiers and officers Second world war State archives Defence The National Archive's Spring Release 9.4.2020 The National Archive's Spring Release 2020