Content
View options:

Achive in Nordland


Narvik kommune. Formannskap

Møtebøker, Møtebok
Januar upaginert
Februar upaginert
Mars upaginert
April upaginert
Mai upaginert
Forslag til budsjett 1914 - 1915 upaginert
Forslag til Sunnhetsforskrift upaginert
Juni upaginert
Juli upaginert
August upaginert
September upaginert
Oktober upaginert
November upaginert
Desember upaginert
Beslutninger 1914 upaginert
Budsjett 1914 - 1915 upaginert
Source information
Achive in Nordland Achive in Nordland AIN/K-18050.150/A/Ab/L0004
Link to Arkivportalen
Narvik kommune. Formannskap A: Møtebøker
Ab: Møtebok
L0004: Møtebok
Minutes no. L0004 /08.01.1914 - 21.12.1914 - - Meeting protocols Municiple archives Chairmanship and municipal government