Content
View options:

Archive Troms


Målselv kommune

Undervisning, De enkelte kretsene, Skoleprotokoller 1869-1885
Kretsens gårder
Skoleåret 1869 Skole hos Jakob Nilsen
Skoleåret 1869 Skole hos Helge Tøllefsen
Skoleåret 1869 Skole på Fleskmo
Skoleåret 1870 Skole hos Helge Tøllefsen
Skoleåret 1870 Skole hos Nils Arntsens enke
Skoleåret 1870 Skole hos Jacob Nilsen
Skoleåret 1870 Skole hos Helge Tøllefsen
Skoleåret 1871 Skole hos Nils Nilsen
Skoleåret 1871 Skole hos Jakob Nilsen
Skoleåret 1871 Skole hos Helge Tøllefsen
Skoleåret 1871 Skole på Rognmo hos Morten Johannesens enke
Skoleåret 1873 Samlingsdag
Skoleåret 1873 Skole i kommunehuset på Moen
Skoleåret 1874, 8-9 krets Skole i kommunehuset på Moen
Skoleåret 1874, 8-9 krets Skole i kommunehuset på Moen
Skoleåret 1875, 8-9 krets Skole i kommunehuset på Moen
Source information
Archive Troms Archive Troms
Link to Arkivportalen
Målselv kommune -: Undervisning
-: De enkelte kretsene
-: Skoleprotokoller 1869-1885
116: Målselv skolekommune, 9. krets - skole på gårdene Fredriksberg, Moen (kommunehuset), Fleskmo, Rognmo
Pupil register no. 116 /1869 - 1875 - - Municiple archives Education authority