Content
View options:

Oslo city archive


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
Tillegg upaginert
Branntakstprotokoll Østre Aker 1902-1911 1a
Source information
Oslo city archive Oslo city archive OBA/A-10133/F/Fc/L0008
Link to Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fc: Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0008: Branntakstprotokoll
Fire assessment documents no. ØA8 /1902 - 1911 - - Fire safety assessments Property Insurance and assurances Municiple archives Houses and buildings