Content
View options:

Oslo city archive


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
Tillegg upaginert
Branntakstprotokoll Vestre Aker 1902-1905 1a
Source information
Oslo city archive Oslo city archive OBA/A-10133/F/Fa/L0011
Link to Arkivportalen
Lensmennene i Aker F: Spesialarkiv for virksomheten
Fa: Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0011: Branntakstprotokoll
Fire assessment documents no. VA11 /1902 - 1905 - - Fire safety assessments Property Insurance and assurances Municiple archives Houses and buildings