Content
View options:

IKA Kongsberg


Åsgårdstrand formannskap og sentraladministrasjon

Møtebok
Register upaginert
Møtereferater 1908 1
Møtereferater 1909 10-11
Møtereferater 1910 46-47
Møtereferater 1911 80-81
Møtereferater 1912 118-119
Møtereferater 1913 158-159
Møtereferater 1914 218-219
Møtereferater 1915 266-267
Autorisasjon 300
Source information
IKA Kongsberg IKA Kongsberg IKAK/0704021/A/L0004
Link to Arkivportalen
Åsgårdstrand formannskap og sentraladministrasjon A: Møtebok
L0004: Møtebok med register
Minutes no. 4 /1908 - 1915 - - Meeting protocols Municiple archives Chairmanship and municipal government