Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 5327 results.

View options:

The Royal Danish Library


KB/-: Thottske Samling

1279 folio En Dombog med adskillige norske Domme fra det XVI Sec., Bergens Sager især angaaende 1580 - 1601 First page

Riksarkivet


RA/-: Justisdepartementet, Lovavdelingen (RA/SDJ-3212)

Dba/L0062 1986 - 1989 Ot.prp. nr. 47 (1985-86) - Om lov om endringer i rettergangslovgivningen First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

RA/EA-4061: Danske Kanselli, Skapsaker

F: Skapsaker
L0002 Skap 8, pakke 51-72 1616 - 1649 First page Content
L0003 Skap 8, pakke 73-95 1616 - 1691 First page Content
L0007 Skap 8, pakke 150A, litra A-V 1644 - 1651 Kommisjon over Hannibal Sehested First page Content
L0008 Skap 8, pakke 150A, litra X-GG 1647 - 1651 Kommisjon over Hannibal Sehested First page Content
L0009 Skap 8, pakke 150B, litra A-AA 1644 - 1651 Kommisjon over Hannibal Sehested First page Content
L0010 Skap 8, pakke 150B, litra BB-DDD 1645 - 1651 Kommisjon over Hannibal Sehested First page Content
L0011 Skap 8, pakke 150C 1648 Kommisjon over Hannibal Sehested First page Content
L0013 Skap 8, pakke 152B-161 1606 - 1661 Vesentlig Jens Bjelke og Pros Knudsens kommisjon av 1632 om landets tilstand First page Content
L0023 Skap 9, pakke 4-56G 1576 - 1653 Rettssaker etc. First page Content
L0024 Skap 9, pakke 56O-86 1631 - 1736 First page Content
L0033 Skap 9, pakke 173-199 1627 - 1716 Slottsloven og dens virksomhet 1704-1713 etc. First page Content
L0091 Skap 16, pakke 1 1801 - 1805 Kommisjon nedsatt 1801 over at allmuen i Nedenes og Råbyggelaget bemektiget seg en last hvete 1802-1806. First page Content
L0095 Skap 16, pakke 7 I 1785 - 1786 Saken mot Kristian Lofthus First page Content
L0096 Skap 16, pakke 7 II 1787 Saken mot Kristian Lofthus First page Content
L0097 Skap 16, pakke 7 III 1787 Saken mot Kristian Lofthus First page Content
L0098 Skap 16, pakke 7 IV 1787 - 1788 Saken mot Kristian Lofthus First page Content
L0099 Skap 16, pakke 7 V 1787 Saken mot Kristian Lofthus First page Content
L0100 Skap 16, pakke 7 VI 1770 - 1787 Saken mot Kristian Lofthus First page Content
L0101 Skap 16, pakke 7 VII 1787 Saken mot Kristian Lofthus First page Content
L0102 Skap 16, pakke 7 VIII 1787 - 1800 Saken mot Kristian Lofthus First page Content
L0110 Skap 16, pakke 32 I. 1750 - 1751 Sak mot sogneprest i Toten Ole Hannibal Hoff for heterodoksi First page Content
L0111 Skap 16, pakke 32 II. 1750 - 1751 Sak mot sogneprest i Toten Ole Hannibal Hoff for heterodoksi First page Content
L0112 Skap 16, pakke 34-35 1729 - 1734 To saker ved Overhoffretten First page Content
L0116 Skap 16, pakke 42-47 1625 - 1717 First page Content
L0120 Skap 16, pakke 52-59 1615 - 1750 First page Content
L0122 Skap 16, pakke 62-63 1772 - 1782 Kommisjon om handelen i Bergen 1772-1773, etc. First page Content
L0123 Skap 16, pakke 64 1781 - 1794 Akter i Overhoffrettssak mellom Andreas Nakschow og hans fraskilte hustru First page Content
L0124 Skap 16, pakke 65-68 1785 - 1800 First page Content
L0125 Skap 16, pakke 69-73 1782 - 1794 Gårder og bebodde plasser 1786-1787, etc. First page Content
L0126 Skap 16, pakke 74-76 II 1789 - 1792 Betenkninger fra geistlige om liturgien 1791, etc. First page Content
L0128 Skap 16, pakke 77-81 1797 - 1804 First page Content
L0129 Skap 16, pakke 82-96 1725 - 1806 First page Content
L0131 Skap 16, pakke 97-101 1716 - 1798 First page Content
L0132 Skap 16, pakke 102-119 1591 - 1810 First page Content
L0133 Skap 17, pakke 1-3 1646 - 1758 First page Content
L0134 Skap 17, pakke 4-12 1585 - 1806 First page Content
G: Tillegg til skapsaker
L0001 Tillegg til skapsakene 1587 - 1623 First page Content
L0002 Tillegg til skapsakene 1624 - 1635 First page Content
L0003 Tillegg til skapsakene 1637 - 1652 First page Content
L0004 Tillegg til skapsakene 1644 - 1659 Forskjellige dokumenter vedrørende Hannibal Sehested og oppgjøret med ham. First page Content
L0005 Tillegg til skapsakene 1642 - 1661 First page Content
L0016 Tillegg til skapsakene 1704 - 1722 Om Povel Juel og hans embetsførsel 1712-1721, etc. First page Content
L0019 Tillegg til skapsakene 1616 - 1753 First page Content

RA/EA-4066: Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper

R: Regnskap
Rm: Kristiansand
L0284 [M17] Sikt og sakefall 1658 - 1680 First page Content
R: Regnskap
Rs: Trondheim
L0541 [S22] Sikt og sakefall 1743 - 1746 First page Content

RA/EA-5941: Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660

F: Privatarkiver etter 1660
L0001 Privatarkiver etter 1660 1669 - 1740 Peder Henriksen Ascanius (1645-1738), Jochim Friederich von Bassen (-1674-), Ove Brockenhus (d. 1682), Jacob Christensen Horsens (-1677-1679-), Joachim Irgens (1644-1725), Karl Kock (-1716-), Even Pedersen Kraft (1674-1747), Hans von Løvenhjelm (1627-1699), Heinrich Schlanbusch (d. 1705), Christian Schøller (d. 1757), Christopher Caspersen Schøller (1630-1681), Niels Stub (1637-1721), Christen Sørensen (-1722-), Otto Wernersen Tott (-1689-), Johan Wessel (1646-1716), og Johan Wibe (ca. 1634-1710). First page Content

RA/EA-5965: Riksarkivets diplomsamling

F21: Fra DRA 1996
F21b: Dommer, tingsvitner, mm. (C3)
L0001 NRA dipl. C 3 Dommer m.m. 1528 Digitaliserte foto (svart/hvitt) av diplomer. Dokument nr. 0002 er ikke fotografert/digitalisert. First page Content

RA/PA-0098: Hertzberg, Ebbe

F: Brev og manuskripter m.m.
L0002 Manuskript (tysk) til Konrad Maurers forelesninger. 1872 - 1911 Konvolutter nummerert 1-6, 8-14, 17-19, 21, 25, 26 samt to uten nr. First page