Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 1229 results.

View options:

Unknown depository


Unknown archive

No catalog info
1855 - 1941 Forhandlinger starter på side 39 av sidevisningen og går til 1919 pluss 1941 på siste side. No access No access
1880 - 1881 First page Content
L0001 1890 - 1895 Kopiboka manglet en del sider ved digitalisering. Alle sider med innhold er digitalisert. First page

Haugesund public library


Knut Knutsen O.A.S.

No catalog info
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap First page
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap First page
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. First page
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 First page
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR First page
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. First page

Achive in Nordland


Melbo laboratorium

No catalog info
L0001 1918 - 1964 First page Content

A/S Sulitjelma Gruber

Egenproduserte trykksaker, Jubileumsbok
L0001 1891 - 1916 SULITELMA AKTIEBOLAG 1891 - 1916 Minnesskrift med anledning av Sulitelma Aktiebolags 25-åriga verksamhet. På styrelsens uppdrag utarbetad af Rudolf Berg First page Content

IKA Hordaland


Lyngedals dampskipsselskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styre og generalforsamlingsprotokoll
L0001 Styre og generalforsamlingsprotokoll for Lyngedals dampskipsselskap 1892 - 1898 First page

IKA Kongsberg


Trelasthandler Holter i Drammen

Kopibok
L0001 Utenlandsk handelskorrespondanse 1808 - 1816 First page Content

Stiftelsen Næs jernverksmuseum


Baaseland Jernverk og Næs Jernverk

Diverse
L0001 Næs Jærnværk betræffende 1799 Dokumentet «Næs Jærnværks betræffende» er skrevet ned før eller senest i 1799 av en ukjent forfatter. Ut fra informasjon i teksten kan det virke nærliggende at det er en av de stedlige lederne på jernverket som skrev ned teksten på oppdrag av, og adressert til jernverkseieren Jacob Schnell (ca. 1750-1822/26). Teksten er en manual eller håndbok for hvordan drive Næs Jernverk på dette tidspunktet. Beskrivelsene er detaljerte og gir oversikt over alle sider ved jernverksdriften, fra gruvedrift og trekull-leveranser til transport og drift i masovn og hammere. Dokumentet har også lokalhistorisk interesse ved at for eksempel stedsnavn og bruk av transportårer er beskrevet. First page

Mjøsmuseet


Holmen Brenneri / Norske Potetindustrier

Forhandlingsprotokoller
0001 1856 - 1872 Forhandlingsprotokoll No access
0002 1872 - 1888 Forhandlingsprotokoll No access
0003 1888 - 1898 Forhandlingsprotokoll No access
0004 1898 - 1901 Forhandlingsprotokoll No access
1898 - 1945 Generalforsamlingsprotokoll No access
Regnskapsprotokoller, Hovedbøker
0001 1856 - 1860 Hovedbok No access
0002 1864 - 1866 Hovedbok No access
0003 1867 - 1871 Hovedbok No access
Regnskapsprotokoller, Andre regnskapsprotokoller
1859 - 1863 Reskontro: Sprit/Destillasjon No access
Annet
0001 Avskrift av første forhandlingsprotokoll, 1854–1887 1854 - 1887 Avskrift No access

Bilitt Brenneri

Forhandlingsprotokoller
0001 1865 - 1902 Forhandlingsprotokoll First page Content
0002 1902 - 1948 Forhandlingsprotokoll No access No access
0003 1948 - 1961 Forhandlingsprotokoll No access No access
0004 1937 - 1960 Forhandlingsprotokoll for representantskapet No access No access
Annet protokollført
0002 1900 - 1905 Arbeidsjournal First page Content
0004 1924 - 1957 Aksjonærprotokoll No access No access
Kart og tegninger
0001 1940 Bilitt Brænderi etter ombygging 1940(?) No access
0002 1946 "Potetene heises fra skylleren og over på kokeren. Foregikk på denne måte inntil dampmaskin ble innkjøpt i 1869 (?)." No access
0003 1946 "De eldste spritkjeler med de bekjente "hatter"." No access
0004 1946 "I gamle dager ble dranken søkt på tønnene." No access
0005 1946 "Støpekar" No access
0006 1946 "Malteriet" No access
0007 1946 "Potetkoker med formeskekar" No access
0008 1946 "Maltknuser" No access
0009 1946 "Gjærdyrking - Gjæranlegget" No access
0010 1946 "Gjærhuset" No access
0011 1946 "Destillasjon" No access
0013 1946 "Driftskontroll (laboratoriet)" No access
0014 Tekniske tegninger av bygget 1946 Bilitt Brenneri planløsning, målestokk 1:100. First page
Foto, film, lydopptak
0001 Spritlager i kjeller. Tre fotografier. First page

Kjølseth Brenneri

Forhandlings- og Aksjeprotokoll
0001 1878 - 1932 Forhandlingsprotokoll No access No access
0002 1932 - 1959 Forhandlingsprotokoll No access No access
0003 1920 - 1957 Aksjonærprotokoll, andel 1-120. No access No access
Reskontroprotokoller
0001 1877 - 1885 Reskontro First page Content