Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 27534 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Lokal oppbevaring


Hamar og Vang kirkekontor (ikke avlevert)

No catalog info
Uten nr. 1859 - 1942 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Uten nr. 1910 - 1996 Gravprotokoll for Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Uten nr. 1920 - 1985 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Uten nr. 1942 - 1996 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Uten nr. 1960 - 1996 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor*

No catalog info
Fba/L0001 Fornavnsregister med henvisning til rullenr., Skudenes krets. First page Content
Fba/L0002 Fornavnsregister med henvisning til rullenr., Skudenes krets. First page Content
Fba/L0003 Fornavnsregister med henvisning til rullenr., Haugesund krets. First page Content
Fba/L0004 Etternavnsregister med henvisning til rullenr., Haugesund krets. First page Content
Fba/L0005 Etternavnsregister med henvisning til rullenr., Haugesund krets. First page Content
Fba/L0006 1945 Etternavnsregister med henvisning til rullenr., Haugesund krets. First page Content
Fba/L0007 1944 Etternavnsregister med henvisning til rullenr., Haugesund krets. First page Content
Fbb/L0001 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Skudenes krets, patent nr. 1-958. First page Content
Fbb/L0002 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Skudenes krets, patent nr. 959-2439. First page Content
Fbb/L0003 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Skudenes krets, patent nr. 965-2440. First page Content
Fbb/L0004 1868 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 1-1922. First page Content
Fbb/L0005 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 1-1922. First page Content
Fbb/L0006 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 1923-2884. First page Content
Fbb/L0007 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 2885-3832. First page Content
Fbb/L0008 1885 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 1923-3832. First page Content
Fbb/L0009 Sjøfartsrulle B, Haugesund krets nr. II, patent nr. 99-476. First page Content
Fbb/L0010 Sjøfartsrulle (hovedrulle), Haugesund krets, patent nr. 1001-1471. First page Content
Fbb/L0011 Sjøfartsrulle B, Haugesund krets, patent nr. 98-476. First page Content
Fbb/L0012 Sjøfartsrulle A, Haugesund krets nr. II, patent nr. 8971-9629. First page Content
Fbb/L0013 Sjøfartsrulle A, Haugesund krets, patent nr. 5000-8999. First page Content
Fbb/L0014 1912 Sjøfartsrulle B, Haugesund krets, patent nr. 1001-1475. First page Content
Fbb/L0015 1912 Sjøfartsrulle A, Haugesund krets nr. I, patent nr. 5001-8970. First page Content
Fbb/L0016 1945 - 1949 Sjøfartsrulle A, Haugesund krets nr. II, patent nr. 9000-9709. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Fe/L0001 1883 Sjøfartsrulle (maskinist- og fyrbøterrulle), Haugesund krets, patent nr. 1-97. First page Content
Ff/L0001 Sjøfartsrulle (annotasjons- og ungdomsrulle), Skudenes krets, patent nr. 1-2742. First page Content
Ff/L0002 Sjøfartsrulle (annotasjons- og ungdomsrulle), Skudenes krets, patent nr. 1-2719. First page Content
Ff/L0003 Sjøfartsrulle (annotasjons- og ungdomsrulle), Haugesund krets, patent nr. 1-3590. First page Content
Ff/L0004 Sjøfartsrulle (annotasjons- og ungdomsrulle), Haugesund krets, patent nr. 1-3586. First page Content

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat

Forordninger (1735-1770)
16 Danske og norske forordninger A 1735 - 1752 First page
17 Danske og norske forordninger B 1753 - 1770 First page
Kgl. ordres, missiver og rescripter (1735-1770)
18 Kgl. Ordres. Missiver og Reskr. 1735 - 1770 First page
Koncessions- og privilegieprotokoller (1735-1771)
20 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol A 1736 - 1747 First page
21 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol B 1747 - 1755 First page
22 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol C 1755 - 1763 First page
23 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol D 1764 - 1769 First page
24 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol E 1769 - 1771 First page
Relationer over stifternes tilstand anno 1736 (1735-1739)
25 Danske og Norske Stiftrelationers Protokol 1735 - 1736 First page
Oec[onomie] og commerce departements danske og norske deliberations protocol ang. de fra stifterne indhentede relationer. Anno 1736 (1736-1736)
27 Deliberationsprotokol til Stiftrelationers Protokol 1736 First page
Supplikprotokoller (1736-1756)
31 Suplik Protokol A 1736 - 1739 First page
32 Suplik Protokol B 1739 - 1745 First page
33 Suplik Protokol C 1745 - 1756 First page
Deliberationsprotokoller til supplikprotokollerne (1736-1756)
34 Deliberationsprotokol A 1737 - 1740 First page
35 Deliberationsprotokol B 1740 - 1742 First page
36 Deliberationsprotokol C 1742 - 1752 First page
Projektprotokoller (1736-1754)
37 Projekt Protokol A 1736 - 1740 First page