Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 2740 results.

View options:

Lokal oppbevaring


Hamar og Vang kirkekontor (ikke avlevert)

No catalog info
Uten nr. 1859 - 1942 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Uten nr. 1910 - 1996 Gravprotokoll for Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Uten nr. 1920 - 1985 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Uten nr. 1942 - 1996 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Uten nr. 1960 - 1996 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.

Sogndal kyrkjelege fellesråd (ikkje avlevert)

No catalog info
Uten nr. 1880 - 2004 Kyrkjegardsprotokoll for Fjærland kyrkjegard First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Uten nr. 1899 - 1923 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Uten nr. 1900 - 1999 Kyrkjegardsprotokoll for Leikanger sokns kyrkjegard First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Uten nr. 1924 - 1948 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Uten nr. 1930 - 1973 Protokoll for Sogndal sokns gravfelt First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Uten nr. 1948 - 1981 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Uten nr. 1957 - 1996 Kyrkjegardsprotokoll for Norum sokns kyrkjegard First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Uten nr. 2000 - 2017 Kyrkjegardsbok for Leikanger og Husabø kyrkjegard First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Uten nr. 2002 Kyrkjegardsbok for Norum kyrkjegard First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

Riksarkivet


Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE
- 1901 - 1902 Pakke merket "Stavanger Amt 1903. Indregistrerede med Numer i andre norske Byer(?) m.v." First page
FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910, Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0001 Smålenenes amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0002 Akershus amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0004 Kristiania: Gifte, døde 1903 First page
L0005 Hedemarkens amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0006 Kristians amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0007 Buskeruds amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0008 Jarlsberg og Larvik amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0009 Bratsberg amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0010 Nedenes amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0011 Lister og Mandal amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0012 Stavanger amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0013 Søndre Bergenhus amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0014 Bergen: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0015 Nordre Bergenhus: Fødte, gifte, døde. Bygder 1903 First page
L0016 Romsdal amt: Fødte, gifte, døde. 1903 First page
L0017 Søndre Trondhjems amt: Fødte, gifte, døde. 1903 First page
L0018 Nordre Trondhjems amt: Fødte, gifte, døde. Byer og bygder. Trondhjem amt: Fødte, gifte, døde 1903 First page
L0019 Nordlands amt: Fødte, gifte, døde. 1903 First page
L0020 Nordlands amt: Fødte, gifte, døde. 1903 First page
L0021 Tromsø amt: Fødte, gifte, døde. 1903 First page
L0022 Finnmarkens amt: Fødte, gifte, døde. 1903 First page
L0023 Florø: Fødte, gifte, døde. 1903 First page
L0024 Smålenenes - Stavanger amt: Dødfødte. Bygder. 1903 First page
L0025 Søndre Bergenhus amt - Finnmarkens amt: Dødfødte. Bygder. 1903 First page
L0026 Smålenenes - Finnmarkens amt: Dødfødte. Byer. 1903 First page
L0001 Smålenenes amt: Fødte, gifte, døde 1904 First page
L0002 Akershus amt: Fødte, gifte, døde 1904 First page
L0004 Kristiania: Gifte, døde 1904 First page
L0005 Hedemarkens amt: Fødte, gifte, døde 1904 First page
L0006 Kristians amt: Fødte, gifte, døde 1904 First page
L0007 Buskerud amt: Fødte, gifte, døde 1904 First page
L0008 Jarlsberg og Larvig amt: Fødte, gifte, døde 1904 First page
L0009 Bratsberg amt: Fødte, gifte, døde 1904 First page
L0010 Nedenes amt: Fødte, gifte, døde 1904 First page
L0011 Lister og Mandals amt: Fødte, gifte, døde 1904 First page