Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 7561 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

No catalog info
- Until 1955 Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland (protokoll 1846-1919 er mangelfullt registrert) First page
1 1919 - 1952 Branntakstprotokoll First page Content
2 1952 - 1955 Branntakstprotokoll First page Content
3 1937 - 1949 Branntakstprotokoll First page Content
4 1954 Branntakstprotokoll for bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker First page Content
5 1846 - 1919 Branntakstprotokoll First page Content

Riksarkivet


Riksantikvaren*

Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Kirker, Østfold
0009 Eidsberg sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
0010 Hærland sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
0011 Mysen sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
0012 Trømborg sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Kirker, Nordland
0020 Alstahaug sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Profane bygninger, Finnmark
0003 Kautokeino No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
0004 Alta No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
0005 Talvik No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
0006 Hasvik No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Kart og tegninger, Kirker, Originaltegninger fra tegningsarkivet, Kirker, Originaltegninger fra tegningsarkivet, ukjente kirker
0001-0005 Ukjente kirker No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Kart og tegninger, Kirker, Østfold, Originaltegninger fra tegningsarkivet
0001 Trøgstad sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Kart og tegninger, Kirker, Vestfold, Originaltegninger
0009 Fredriksvern kirke 1873 - 1966 Dreneringskart for kirkegården (1873) og Wilhelm Swensens tegninger av prekestolen. No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Kart og tegninger, Kirker, Vestfold, Originaltegninger fra tegningsarkivet
0026 Stavern sogn 1925 - 1939 No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.

Varanger Museum IKS


Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

No catalog info
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 First page

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Ugland & Thorne

Kart og tegninger, Tegninger
L0035 skuff 175 1968 - 1975 noen snitt av midletidige kontorer First page Content

Oslo city archive


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1856 - 1867 First page Content
L0002 Branntakstprotokoll 1860 - 1868 First page Content
L0003 Branntakstprotokoll 1863 - 1868 First page Content
L0005 Branntakstprotokoll 1868 - 1877 First page Content
L0006 Branntakstprotokoll 1877 - 1891 First page Content
L0007 Branntakstprotokoll 1877 - 1893 First page Content
L0008 Branntakstprotokoll 1893 - 1899 First page Content
L0009 Branntakstprotokoll 1894 - 1908 First page Content
L0010 Branntakstprotokoll 1899 - 1903 First page Content
L0011 Branntakstprotokoll 1902 - 1905 First page Content
L0012 Branntakstprotokoll 1904 - 1910 First page Content
L0013 Branntakstprotokoll 1909 - 1914 First page Content
L0014 Branntakstprotokoll 1909 - 1921 First page Content
L0015 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 First page Content
L0016 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 First page Content
L0017 Branntakstprotokoll 1913 - 1916 First page Content
L0018 Branntakstprotokoll 1916 - 1918 First page Content
L0019 Branntakstprotokoll 1918 - 1919 First page Content
L0020 Branntakstprotokoll 1919 - 1923 First page Content
L0021 Branntakstprotokoll 1922 - 1925 First page Content
L0022 Branntakstprotokoll 1922 - 1949 First page Content
L0023 Branntakstprotokoll 1925 - 1929 First page Content
L0024 Branntakstprotokoll 1929 - 1932 First page Content
L0025 Branntakstprotokoll 1931 - 1935 First page Content
L0026 Branntakstprotokoll 1935 - 1939 First page Content
L0027 Branntakstprotokoll 1939 - 1941 First page Content
L0028 Branntakstprotokoll 1941 - 1942 First page Content
L0029 Branntakstprotokoll 1942 - 1943 First page Content
L0030 Branntakstprotokoll 1943 - 1944 First page Content