Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 6700 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

No catalog info
- Until 1955 Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland (protokoll 1846-1919 er mangelfullt registrert) First page
1 1919 - 1952 Branntakstprotokoll First page Content
2 1952 - 1955 Branntakstprotokoll First page Content
3 1937 - 1949 Branntakstprotokoll First page Content
4 1954 Branntakstprotokoll for bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker First page Content
5 1846 - 1919 Branntakstprotokoll First page Content

Riksarkivet


Riksantikvaren*

Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Kirker, Østfold
D/Da/Da01/0009 Eidsberg sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
D/Da/Da01/0010 Hærland sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
D/Da/Da01/0011 Mysen sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
D/Da/Da01/0012 Trømborg sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Kirker, Nordland
D/Da/Da18/0020 Alstahaug sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Antikvarisk arkiv ordnet topografisk, Profane bygninger, Finnmark
D/Db/Db20/0003 Kautokeino No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
D/Db/Db20/0004 Alta No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
D/Db/Db20/0005 Talvik No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
D/Db/Db20/0006 Hasvik No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Kart og tegninger, Kirker, Originaltegninger fra tegningsarkivet
T/Ta/Ta00/Ta000 Ukjente kirker No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.
Kart og tegninger, Kirker, Østfold, Originaltegninger fra tegningsarkivet
T/Ta/Ta01/Ta01e Trøgstad sogn No access No access
This content is restricted. You have insufficient permissions.

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0003 Skap 8, pakke 73-95 1616 - 1691 First page Content
L0021 Skap 8, pakke 198-209 1720 - 1734 Christian Møinichsen etc. First page Content

Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0001/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1777 - 1786 First page Content
L0001/0002 Arendal: Branntakstprotokoll 1787 First page Content
L0001/0003 Arendal: Dokumenter 1765 - 1797 First page Content
L0002/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1797 Med register til nr. 2.1 og 2.2. First page Content
L0002/0002 Arendal: Branntakstprotokoll 1797 Register: Se nr. 2.1. First page Content
L0003/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page Content
L0003/0002 Arendal: Dokumenter 1808 - 1813 First page Content
L0004/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1767 First page Content
L0004/0002 Bergen: Branntakstprotokoll 1767 First page Content
L0004/0003 Bergen: Dokumenter 1767 - 1777 First page Content
L0004b/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1777 First page Content
L0004b/0002 Bergen: Dokumenter 1777 - 1787 First page Content
L0005/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1787 First page Content
L0005/0002 Bergen: Dokumenter 1787 - 1797 First page Content
L0006/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1797 First page Content
L0006/0002 Bergen: Dokumenter 1797 - 1807 First page Content
L0007/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 1.-11. rode. Gateregister: Se nr. 7.3. First page Content
L0007/0002 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 11.-23. rode. Gateregister: Se nr. 7.3. First page Content
L0007/0003 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 23.-24. rode, samt Handelskontoret og sjøbodene. Med gateregister for nr. 7.1-7.3. First page Content
L0007/0004 Bergen: Dokumenter 1807 - 1817 First page Content
L0008/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1765 First page Content
L0008/0002 Bragernes: Branntakstprotokoll 1767 First page Content
L0008/0003 Bragernes: Branntakstprotokoll 1777 First page
L0008/0004 Bragernes: Branntakstprotokoll 1787 First page
L0008/0005 Bragernes: Dokumenter 1765 - 1797 First page
L0009/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1797 - 1807 First page
L0009/0002 Bragernes: Dokumenter 1797 - 1807 First page
L0010/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0010/0002 Bragernes: Dokumenter 1807 - 1817 First page

Varanger Museum IKS


Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

No catalog info
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 First page

Oslo city archive


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1850 - 1871 First page