Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 8389 results.

View options:

Aust-Agder kulturhistoriske senter


AAKS/PA-2388: Ugland & Thorne

T: Kart og tegninger
T02: Tegninger
L0035 skuff 175 1968 - 1975 noen snitt av midletidige kontorer First page Content

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark


AAT/A-805002: Porsgrunn bygningsarbeiderforening avd. 244 NBIF

A: Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møteprotokoller
L0001 Møteprotokoll 1929 - 1932 First page
L0002 Møteprotokoll 1932 - 1935 First page

IKA Hordaland


IKAH/1222-510: Fitjar kommune. Hovudutval for teknisk sektor

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0002 Møtebok for hovudutvalet for teknisk sektor 01.01.1988 - 26.06.1988 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0003 Møtebok for hovudutvalet for teknisk sektor 01.09.1988 - 22.12.1988 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0004 Møtebok for hovudutvalet for teknisk sektor 1989 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0005 Møtebok for hovudutvalet for teknisk sektor 1990 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0006 Møtebok for hovudutvalet for teknisk sektor 1991 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

IKAH/1222-511: Fitjar kommune. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Fitjar bygningsråd 1953 - 1965 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 Møtebok for Fitjar bygningsråd 1970 - 1977 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

IKAH/1233-511: Ulvik herad. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Ab: Møtebøker for Ulvik bygningsråd
Aba: Møtebøker
L0001 Møtebok for Ulvik bygningsråd 01.03.1963 - 01.07.1974 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 Møtebok for Ulvik bygningsråd 01.09.1974 - 01.06.1980 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0004 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1982 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0005 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1983 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0006 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1984 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0007 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1985 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0008 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1986 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0009 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0010 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1988 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0012 Møtebok for Ulvik bygningsråd 1990 - 1991 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

IKAH/1233-513: Ulvik herad. Teknisk utval

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for teknisk utval
Aaa: Møtebøker
L0001 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1984 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1985 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0003 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1986 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0004 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1987 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0005 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1988 - 1989 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0006 Møtebok for Ulvik teknisk utval 1990 - 1991 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

IKAH/1234-511: Granvin herad. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for Granvin bygningsråd
Aab: Møtebøker
L0001 Møtebok for Granvin bygningsråd 1975 - 1983 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

IKAH/1242-511: Samnanger kommune. Bygningsrådet

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for bygningrådet
L0001 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1968 - 1971 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0002 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1971 - 1972 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0003 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1972 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0004 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1974 - 1976 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0005 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1976 - 1979 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0006 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1982 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0007 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1983 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0008 Møtebok for Samnanger bygningsråd 1984 - 1985 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

IKAH/1242-513: Samnanger kommune. Teknisk utval

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møtebøker for vegnemnda, teknisk nemnd og teknisk utval
L0001 Møtebok for vegnemnda og teknisk nemnd 1949 - 1982 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

IKAH/1254-021: Hamre kommune. Formannskapet

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Db: Emneordna
L0018/0003 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Eikås skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1887 - 1890 First page
L0018/0004 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Haukås skulehus (Åsane) 1887 - 1888 First page
L0018/0005 Skulekrinsar, skulehus, leikeplassar, lærarbustader: Mjølkeråen skulehus (Åsane). Bygging. Rekneskap 1894 - 1897 First page

IKAH/1254-211: Hamre kommune. Skulestyret

D: Saksarkiv ordna etter organets hovudsystem
Db: Emeordna korrespondanse
L0003/0001 Skulehus og lærarbustader. Innbu og reinhald: Skulehus og lærarbustad: Eidsvåg skulehus. Bygging 1899 - 1901 First page

Museene i Sør-Trøndelag


MIST/OI-A-6006: Chr. Salvesen og Chr. Thams Communications Aktieselskab

T: Tegninger og kart
1911 - 1970 First page
1911 - 1970 First page
11.08.1906 First page
19.06.1916 First page
19.06.1916 First page
19.06.1916 First page
First page
First page
13.11.1905 Tegnet av ASEA Eksternt tegningsnr. 27594 First page
24.05.1916 Tegnet av H.M.D., tegningsnummer K-7880 First page