Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 7096 results.

View options:

Unknown depository


Unknown archive

1847 - 1867 Fagforeningsarkiv. Arkivet omfatter forhandlingsprotokoller, hovedbøker, regnskapsprotokoller, dokumentprotokoller, avisutklipp, trykksaker, medlemsprotokoll og korrespondanse. First page Content
19.04.1885 Thingelstad Arbeiderspareforening, stiftelsesdokument 19.04.1885 First page Content
1900 - 1908 First page

The Norwegian Labour Movement Archives and Library


AAB/-: Det norske Arbeiderparti - publikasjoner

-: Landsmøter
- Protokoll over forhandlingene på landsmøtet 31. august og 1.-2. september 1945 1945 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 33. ordinære landsmøte 17.-20. februar 1949 i Oslo 1949 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 34. ordinære landsmøte 22.-25. mars 1953 i Oslo 1953 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 35. ordinære landsmøte 19.-21. mars 1955 i Oslo 1955 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 36. ordinære landsmøte 30.-31. mai og 1. juni 1957 i Oslo 1957 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 37. ordinære landsmøte 7.-9. mai 1959 i Oslo 1959 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 38. ordinære landsmøte 9.-11. april 1961 i Oslo 1961 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 39. ordinære landsmøte 23.-25. mai 1963 i Oslo 1963 First page Content
- Beretning 1965-1966 1965 - 1966 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 40. ordinære landsmøte 27.-29. mai 1965 i Oslo 1965 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 41. ordinære landsmøte 21.-23. mai 1967 i Oslo 1967 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 42. ordinære landsmøte 11.-14. mai 1969 i Oslo 1969 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 43. ordinære landsmøte 9.-11. mai 1971 i Oslo 1971 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det ekstraordinære landsmøte 21.-22. april 1972 1972 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 45. ordinære landsmøte 27.-30. mai 1973 i Oslo 1973 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 46. ordinære landsmøte 20.-23. april 1975 1975 First page Content

AAB/-: Landsorganisasjonen i Norge - publikasjoner

-: Årsberetninger
- Landsorganisationens beretning for 1916 1916 First page Content
- Protokoll for Kongressen 1938 1938 First page Content
- Landsorganisasjonens beretning for 2005 2005 First page Content

AAB/ARK-1579: Landsorganisasjonen i Norge

1 1911 - 1953 Representantskapsprotokoller First page Content
2 1953 - 1977 Representantskapsprotokoller First page Content
3 1978 - 1992 Representantskapsprotokoller First page Content
4 1993 - 2008 Representantskapsprotokoller First page Content
5 2009 - 2014 Representantskapsprotokoller First page Content

AAB/ARK-1659: Norsk jern- og metallarbeiderforbund

O: Overenskomster
L0001/0019 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1946 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i overenskomstens § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. First page

Aust-Agder kulturhistoriske senter


AAKS/PA-1059: Samling av foreningsarkiv. A-Å

F: Foreningsarkivene
L0009a Foreninger, Arendal 1911 - 1970 First page Content
L0009a/0001 Foreninger, Arendal: Arendals Diskusjonsforening, journal 1911 - 1921 First page Content
L0009b Foreninger, Arendal 1924 - 1976 First page Content
L0010 Foreninger, Arendal First page Content
L0011 Foreninger, Arendal First page Content
L0012 Foreninger, Arendal 1969 - 1976 First page Content
L0013 Foreninger, Arendal First page Content
L0014 Foreninger, Arendal First page Content
L0015 Foreninger, Arendal 1964 - 1966 First page Content

AAKS/PA-1700: Arendal Seilforening

01: Forhandlingsprotokoller, kassabøker, medlemslister, lover, korrespondanse og årsberetninger.
A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
A01: Protokoller
L0001 Forhandlingsprotkoll 1878 - 1898 First page Content

Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark


AAT/A-800001: Bygningsarbeidernes industrigruppe for Skiensfjordens arkiv

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1931 - 1941 First page

AAT/A-805002: Porsgrunn bygningsarbeiderforening avd. 244 NBIF

A: Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Møteprotokoller
L0001 Møteprotokoll 1929 - 1932 First page
L0002 Møteprotokoll 1932 - 1935 First page

AAT/A-806165: Skiens Arbeiderforbund

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 01.07.1900 - 1902 Stiftelsesprotokoll for Skien Arbeiderforbund. First page Content

AAT/A-806201: Fagforeningenes fellesudvalg

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1895 - 1896 First page Content

AAT/AAT-800039: Skiensfjordens avdeling 14 av Norsk sjømannsforbunds arkiv

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1919 - 1935 First page

AAT/AAT-805017: Dalen arbeiderforenings arkiv

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Styre- og medlemsmøtebøker
L0001 Møtebok 1924 - 1928 First page
L0002 Møtebok 1928 - 1931 First page
L0003 Møtebok 1931 - 1933 First page

AAT/AAT-805022: Brevik jern- og metallarbeiderforenings arkiv

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1907 - 1916 First page
L0002 Møtebok 1916 - 1920 First page
L0003 Møtebok 1920 - 1929 First page