Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 1496 results.

View options:

The Norwegian Labour Movement Archives and Library


Det norske Arbeiderparti - publikasjoner

Landsmøter
- Protokoll over forhandlingene på landsmøtet 31. august og 1.-2. september 1945 1945 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 33. ordinære landsmøte 17.-20. februar 1949 i Oslo 1949 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 34. ordinære landsmøte 22.-25. mars 1953 i Oslo 1953 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 35. ordinære landsmøte 19.-21. mars 1955 i Oslo 1955 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 36. ordinære landsmøte 30.-31. mai og 1. juni 1957 i Oslo 1957 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 37. ordinære landsmøte 7.-9. mai 1959 i Oslo 1959 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 38. ordinære landsmøte 9.-11. april 1961 i Oslo 1961 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 39. ordinære landsmøte 23.-25. mai 1963 i Oslo 1963 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 40. ordinære landsmøte 27.-29. mai 1965 i Oslo 1965 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 41. ordinære landsmøte 21.-23. mai 1967 i Oslo 1967 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 42. ordinære landsmøte 11.-14. mai 1969 i Oslo 1969 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 43. ordinære landsmøte 9.-11. mai 1971 i Oslo 1971 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det ekstraordinære landsmøte 21.-22. april 1972 1972 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 45. ordinære landsmøte 27.-30. mai 1973 i Oslo 1973 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 46. ordinære landsmøte 20.-23. april 1975 1975 First page Content
Årsberetninger
- Beretning 1965-1966 1965 - 1966 First page Content

Landsorganisasjonen i Norge - publikasjoner

Årsberetninger
- Landsorganisationens beretning for 1916 1916 First page Content
- Landsorganisasjonens beretning for 2005 2005 First page Content
Kongresser
- Protokoll for Kongressen 1938 1938 First page Content

Landsorganisasjonen i Norge

No catalog info
1 1911 - 1953 Representantskapsprotokoller First page Content
2 1953 - 1977 Representantskapsprotokoller First page Content

Glomdal Museum


Helge Væringsaasens samlinger

No catalog info
- 1150 - 1200 «The study of wisdom» - et munkeskrift fra siste halvdel av 1100-tallet. First page Content

Haugesund public library


Knut Knutsen O.A.S.

No catalog info
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran First page

Lokal oppbevaring


Markali, Joar (privat eiendom)*

No catalog info
- 1943 - 1945 Joar Markalis minnebok fra Sachsenhausen First page Content

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

No catalog info
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 First page Content
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 First page Content

Norges Golfforbund


Norges Golfforbund*

No catalog info
Aa/L0001 1982 - 1998 Årsmøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Aa/L0002 2000 - 2001 Årsmøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Aa/L0003 2002 - 2003 Årsmøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Aa/L0004 2005 - 2013 Årsmøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Aa/L0005 2015 - 2017 Årsmøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ab/L0001 2004 - 2017 Årsrapporter First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ac/L0001 1991 - 2006 Ledermøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0001/0001 1947 - 1963 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0001/0002 1949 - 1962 Bilagsprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0002 1964 - 1971 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0003 1972 - 1979 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0004 1979 - 1982 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0005 1983 - 1985 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0006 1986 - 1991 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0007 1992 - 1994 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0008 1995 - 1996 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0009 1997 - 1999 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0010 2000 - 2001 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0011 2002 - 2018 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Riksarkivet


Sinding-Larsen, Magna*

No catalog info
1 1946 Erindringsmanus. Magna Sinding-Larsens beskrivelse av sitt livsløp og sin virksomhet. Berører blant annet oppvekst, familien Sinding-Larsen, Eugenia stiftelse. First page Content

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Vevstad, Samling 1*

No catalog info
1783 Den voksne ungdom som har vært til herrens bord, Vegårshei sokn 1783. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Gjerstad / Vegårshei, 1783-1783, Sjeleregister First page Content