Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 1365 results.

View options:

The Norwegian Labour Movement Archives and Library


Det norske Arbeiderparti - publikasjoner

Landsmøter
- Protokoll over forhandlingene på landsmøtet 31. august og 1.-2. september 1945 1945 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 33. ordinære landsmøte 17.-20. februar 1949 i Oslo 1949 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 34. ordinære landsmøte 22.-25. mars 1953 i Oslo 1953 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 35. ordinære landsmøte 19.-21. mars 1955 i Oslo 1955 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 36. ordinære landsmøte 30.-31. mai og 1. juni 1957 i Oslo 1957 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 37. ordinære landsmøte 7.-9. mai 1959 i Oslo 1959 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 38. ordinære landsmøte 9.-11. april 1961 i Oslo 1961 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 39. ordinære landsmøte 23.-25. mai 1963 i Oslo 1963 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 40. ordinære landsmøte 27.-29. mai 1965 i Oslo 1965 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 41. ordinære landsmøte 21.-23. mai 1967 i Oslo 1967 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 42. ordinære landsmøte 11.-14. mai 1969 i Oslo 1969 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 43. ordinære landsmøte 9.-11. mai 1971 i Oslo 1971 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det ekstraordinære landsmøte 21.-22. april 1972 1972 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 45. ordinære landsmøte 27.-30. mai 1973 i Oslo 1973 First page Content
- Protokoll over forhandlingene på det 46. ordinære landsmøte 20.-23. april 1975 1975 First page Content
Årsberetninger
- Beretning 1965-1966 1965 - 1966 First page Content

Landsorganisasjonen i Norge - publikasjoner

Årsberetninger
- Landsorganisationens beretning for 1916 1916 First page Content
- Landsorganisasjonens beretning for 2005 2005 First page Content
Kongresser
- Protokoll for Kongressen 1938 1938 First page Content

Landsorganisasjonen i Norge

No catalog info
1 1911 - 1953 Representantskapsprotokoller First page Content
2 1953 - 1977 Representantskapsprotokoller First page Content

Riksarkivet


Fortidsminneforeningen*

Historisk arkiv, Korrespondanse historisk arkiv, Korrespondanse
0001 Kirker 1860 - 1889 No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
0002 Kirker 1890 - 1913 No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
0003 Profane bygg 1852 - 1881 No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
0004 Profane bygg 1882 - 1889 No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Historisk arkiv, Korrespondanse historisk arkiv, Fortidsminneforeningens avdelinger
0001 Avdelingene felles 1933 - 1959 No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
0002 Centralavdelingen 1950 - 1959 No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
0003 Centralavdelingen 1940 - 1949 No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
0004 Centralavdelingen 1924 - 1939 No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Egenproduserte trykksaker, Årsberetninger
0006 Årsberetninger 1901 - 1918 No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
0007 Årsberetninger 1909 - 1922 No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
0008 Årsberetninger, eldre materiale 1912 - 1914 No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
0009 Årsberetninger 1920 - 1929 No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Historisk arkiv, Del IX Topografisk arkiv
Ea01 Østfold 1868 - 1998 No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ea02 Akershus 1864 - 1999 No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ea03 Oslo 1865 - 2013 No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ea04 Hedmark 1845 - 1999 No access No access
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Sinding-Larsen, Magna*

No catalog info
1 1946 Erindringsmanus. Magna Sinding-Larsens beskrivelse av sitt livsløp og sin virksomhet. Berører blant annet oppvekst, familien Sinding-Larsen, Eugenia stiftelse. First page Content

Glomdal Museum


Helge Væringsaasens samlinger

No catalog info
- 1150 - 1200 «The study of wisdom» - et munkeskrift fra siste halvdel av 1100-tallet. First page Content

Lokal oppbevaring


Markali, Joar (privat eiendom)*

No catalog info
- 1943 - 1945 Joar Markalis minnebok fra Sachsenhausen First page Content

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

No catalog info
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 First page Content
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 First page Content

Norges Golfforbund


Norges Golfforbund*

No catalog info
Ad/L0001/0001 1947 - 1963 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0001/0002 1949 - 1962 Bilagsprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0002/0001 1964 - 1971 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0003/0001 1972 - 1979 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Ad/L0004 1979 - 1982 Styremøteprotokoll First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Vevstad, Samling 1*

No catalog info
1783 Den voksne ungdom som har vært til herrens bord, Vegårshei sokn 1783. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Gjerstad / Vegårshei, 1783-1783, Sjeleregister First page Content