Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 1558 results.

View options:

Lokal oppbevaring


Markali, Joar (privat eiendom)*

No catalog info
- 1943 - 1945 Joar Markalis minnebok fra Sachsenhausen First page Content

Riksarkivet


Sosialdepartementet, 2. sosialkontor D*

No catalog info
Ia/L0046/0002 1940 - 1942 Digitalisert utdrag: Salg og leveranser av vin og brennevin til den tyske krigsmakt. First page Content

Tronstad, Leif

Dagbøker
L0001 Dagbøker 1941 - 1945 First page Content

Det Norske Totalavholdsselskap

Sakarkiv, Forlaget "Ariel"
L0603 Skolestiler om krigstida (ordnet topografisk etter distrikt og skole) 1946 First page Content

Quisling, Vidkun

Materiale fra Norges Hjemmefrontmuseum
L0001 7. sanser (lomme-almanakker) med Quislings egenhendige innførsler. 22 stk. i skinnmappe 1922 - 1944 Almanakk nr. 21 tilhørte ikke Quisling. First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
Tillegg mottatt fra Knud Rasmussen Selskabet, Danmark
L0001 Brev til og fra Vidkun Quisling samt til og fra andre medlemmer av familien Quisling + karakterbøker 1894 - 1929 First page Content

Nasjonal Samling (NS) Generalsekretariat

Styrende organer
L0117 NS Riks- og Rådsmøteprotokoll 1934 - 1945 First page Content
FRONTKJEMPERKONTORET, Frontkjemperregister
L0090 Eske 1: Aa - Bry 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0091 Eske 2: Bry - Grø 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0092 Eske 3: Grø - Jah 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0093 Eske 4: Jah - Lar 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0094 Eske 5: Lar - Nil 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0095 Eske 6: Nis - Ry 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0096 Eske 7: Rø - Sve 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0097 Eske 8: Sve - Ø 1940 - 1943 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Serie I "Avgjorte saker"
L0001 Aa - And 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0002 And - Aski 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0003 Askl - Berg 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0004 Berg - Bjør 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0005 Bjø - Broe 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0006 Broc - Dav 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0007 Dede - Enda 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0008 Ende - Fel 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0009 Fel - Frø 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0010 Frø - Gri 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0011 Gri - Hag 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0012 Hag - Han 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0013 Han - Hei 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0014 Hei - Hol 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0015 Hol - Isa 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0016 Isa - Joh 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0017 Joh - Joh 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0018 Joh - Kje 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0019 Kje - Kri 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0020 Kri - Lan 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0021 Lan - Lim 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0022 Lin - Lør 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.
L0023 Lør - Mik 1940 - 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Statsarkivet i Bergen


Ukjent arkiv (SAB)

No catalog info
- 1943 - 1945 Minekart ved Statsarkivet i Bergen. Kun en mindre del er skannet. Konferer det søkbare registeret. First page Content

Vestre Toten municipality archive


Vestre Toten kommunearkiv*

No catalog info
- Protokoll for granskningsnemnda 1945 First page Content
All or some of the content may be restricted depending on your permissions.

Oslo city archive


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 First page
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 First page
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 First page
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 First page
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 First page
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 First page
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 First page
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 First page
L0056 Innenriks bryggejournal 1944 First page
L0057 Innenriks bryggejournal 1945 First page