Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 4626 results.

View options:

Haugesund public library


Hullsyndikatet

No catalog info
- 1920 Oversikt over deltakere i Hullsyndikatet i 1920, samt oversikt over fangst og inntekter i forbindelse med syndikatet. First page

Knut Knutsen O.A.S.

No catalog info
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap First page
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap First page
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. First page
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 First page
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR First page
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. First page

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

No catalog info
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 First page Content
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 First page Content

Museene i Sør-Trøndelag


Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

No catalog info
- 1700 - 1930 "Trondhjems Seilskibsflaate" - et register som omfatter tidsperioden fra tidlig 1700-tall til tidlig 1900-tall. Registeret er basert på kilder i diverse arkiver fra Trondhjems handelshus, muligens også Statsarkivet i Trondheim, samt fotografier og avisutklipp. Det er utarbeidet av Petter Andreas Gaustad d.e. (1872-1962), trolig på 1930-tallet, og inngår i arkivet etter Trondhjems Sjøfartsmuseum (nå Sverresborg Trøndelag Folkemuseum). First page Content

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Arendal Seilforening

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Protokoller
L0001 Forhandlingsprotkoll 1878 - 1898 First page Content

Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0272 Pehr Ugland (bark) 1891 - 1929 Journalen er del av et arkiv som omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. First page Content

IKA Hordaland


Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 First page Content

Oslo city archive


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 First page
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 First page
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 First page
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 First page
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 First page
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 First page
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 First page
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 First page
L0056 Innenriks bryggejournal 1944 First page
L0057 Innenriks bryggejournal 1945 First page

Riksarkivet


Manuskriptsamlingen

Manuskripter i kvartoformat
L0048a Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713 bd. I 1710 - 1713 First page Content
L0048b Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713 bd. II 1710 - 1713 First page Content

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0052 Skap 13, pakke 2 1809 - 1810 Bilag til sjøpassregnskaper Akershus stift First page Content

Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0006/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Hovedtollbok 1731 First page Content
L0008/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Hovedtollbok 1733 First page Content
L0022/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1754 First page
L0023/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1754 First page
L0028/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1756 First page Content
L0029/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1756 First page Content
L0034/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1758 First page
L0035/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1758 First page
L0040/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1760 First page
L0041/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1760 First page
L0046/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1762 First page Content
L0047/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1762 First page Content
L0052/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1764 First page
L0053/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1764 First page
L0073a/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1770 First page
L0074/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1770 First page
L0130/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1786 First page Content
L0131/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1786 First page Content
II Fredrikstad
L0006/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Hovedtollbok 1731 First page Content
L0008/0001 Tollregnskaper Fredrikstad: Hovedtollbok 1733 First page Content