Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 4682 results.

View options:

Haugesund public library


Hullsyndikatet

No catalog info
- 1920 Oversikt over deltakere i Hullsyndikatet i 1920, samt oversikt over fangst og inntekter i forbindelse med syndikatet. First page

Knut Knutsen O.A.S.

No catalog info
- 1877 - 1909 Møteprotokoll nr 1 Haugesund Dampskipselskap First page
- 1880 - 1920 Aktieprotokoll nr 1 for Haugesund Dampskipselskap First page
- 1905 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1906 - 1912 Regnskap med bilag for DS LEIF. I mappen er også regnskap for DS LEIFs saltsildforretning fra 1911. First page
- 1908 Dekksdagbok for DS Vibran First page
- 1911 - 1915 Kassabok DS INGEBORG. Inneholder også regnskap for DS INGEBORGs salsildforretning fra s. 27 1915-1916 First page
- 1911 - 1914 Kassabok DS ALMAR First page
- 1911 - 1913 Kassabok for rederiet Knut Knutsen O.A.S. First page

Helgeland Museum, avd. Dønna


Nordvika gamle handelssted

No catalog info
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1846 1846 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Kathrine Elise 1847 1847 First page Content
- Journal ført om bord i jekten Alberthine Ottoline 1848 1848 First page Content
- Journal ført om bord i småjekten Hansine Marie 1850 1850 First page Content

Museene i Sør-Trøndelag


Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

No catalog info
- 1700 - 1930 "Trondhjems Seilskibsflaate" - et register som omfatter tidsperioden fra tidlig 1700-tall til tidlig 1900-tall. Registeret er basert på kilder i diverse arkiver fra Trondhjems handelshus, muligens også Statsarkivet i Trondheim, samt fotografier og avisutklipp. Det er utarbeidet av Petter Andreas Gaustad d.e. (1872-1962), trolig på 1930-tallet, og inngår i arkivet etter Trondhjems Sjøfartsmuseum (nå Sverresborg Trøndelag Folkemuseum). First page Content

Aust-Agder kulturhistoriske senter


Arendal Seilforening

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Protokoller
L0001 Forhandlingsprotkoll 1878 - 1898 First page Content

Fartøysarkivet

Samling av fartøysrelaterte dokumenter
L0015/0001 Alert (brigg): Skipsjournal 1856 - 1859 First page Content
L0015/0002 Alert (brigg): Skipsjournal 1868 - 1874 First page Content
L0041/0013 Flere fartøy (se mappenivå): Aukathor (bark) 1840 - 1871 First page Content
L0042/0002 Flere fartøy (se mappenivå): Avanti (ex. Antonin) (fregatt) 1904 - 1906 First page Content
L0047 Arica (båttype ikke oppgitt) 1895 - 1897 First page Content
L0062/0001 Flere fartøy (se mappenivå): Brødrene (brigg) 1849 - 1858 First page Content
L0076/0002 Flere fartøy (se mappenivå): Columba (båttype ikke oppgitt) 1870 - 1872 First page Content
L0085/0002 Flere fartøy (se mappenivå): Coureer (brigg) 1847 - 1862 First page Content
L0094 Daphne II (bark) 1868 First page Content
L0096/0003 Flere fartøy (se mappenivå): De tvende Brødre (skip) 1778 - 1815 First page Content
L0099 Diadem (brigg) 1856 - 1860 First page Content
L0104 Dunaborg (skonnert) 1886 - 1892 First page Content
L0127 Fides (brigg) 1896 - 1897 First page Content
L0272 Pehr Ugland (bark) 1891 - 1929 Journalen er del av et arkiv som omfatter dokumentasjon knyttet til fartøy med tilknyttning til Aust-Agder. First page Content

Bergen city archive


De eligerte menn

De eligerte menns manuskriptsamling, Hilbrandt Meyers samling
L0008 "Cancellieraad og Borgermester Meyers Samlinger og Betragtninger med et Tilleg ang. Den Engelske Flodes Anfald paa Bergen Ao 1665" 1774 First page

IKA Hordaland


Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 First page Content

Oslo city archive


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 First page
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 First page
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 First page
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 First page
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 First page
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 First page
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 First page
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 First page
L0056 Innenriks bryggejournal 1944 First page
L0057 Innenriks bryggejournal 1945 First page

Riksarkivet


Manuskriptsamlingen

Manuskripter i kvartoformat
L0048a Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713 bd. I 1710 - 1713 First page Content
L0048b Nils Trosners dagbok ført på flåten 1710-1713 bd. II 1710 - 1713 First page Content

Forskjellige samlinger, Uplasserte saker i Eldre avdeling

Uplasserte saker i Eldre avdeling
L0005 Losvesenet. 1723 - 1807 First page Content

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0052 Skap 13, pakke 2 1809 - 1810 Bilag til sjøpassregnskaper Akershus stift First page Content

Generaltollkammeret, tollregnskaper

I Fredrikshald (Idd og Marker len, Halden, Svinesund)
L0006/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Hovedtollbok 1731 First page Content
L0008/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Hovedtollbok 1733 First page Content
L0022/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1754 First page
L0023/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Utgående hovedtollbok 1754 First page
L0028/0001 Tollregnskaper Fredrikshald: Inngående hovedtollbok 1756 First page Content