Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 6023 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

No catalog info
- Until 1955 Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland (protokoll 1846-1919 er mangelfullt registrert) First page
1 1919 - 1952 Branntakstprotokoll First page Content
2 1952 - 1955 Branntakstprotokoll First page Content
3 1937 - 1949 Branntakstprotokoll First page Content
4 1954 Branntakstprotokoll for bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker First page Content
5 1846 - 1919 Branntakstprotokoll First page Content

IKA Hordaland


Ulvik branntrygdelag

Branntrygd, Branntrygd
L0001 Protokoll over branntrygd 1868 - 1918 First page
L0002 Protokoll over branntrygd 1870 - 1884 First page
Regnskap, Rekneskap
L0001 Rekneskapsprotokoll 1868 - 1891 First page

Oslo city archive


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1850 - 1871 First page

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0001/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1777 - 1786 First page Content
L0001/0002 Arendal: Branntakstprotokoll 1787 First page Content
L0001/0003 Arendal: Dokumenter 1765 - 1797 First page Content
L0002/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1797 Med register til nr. 2.1 og 2.2. First page Content
L0002/0002 Arendal: Branntakstprotokoll 1797 Register: Se nr. 2.1. First page Content
L0002/0003 Arendal: Dokumenter 1798 - 1807 First page Content
L0003/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page Content
L0003/0002 Arendal: Dokumenter 1808 - 1813 First page Content
L0004/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1767 First page Content
L0004/0002 Bergen: Branntakstprotokoll 1767 First page Content
L0004/0003 Bergen: Dokumenter 1767 - 1777 First page Content
L0004b/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1777 First page Content
L0004b/0002 Bergen: Dokumenter 1777 - 1787 First page Content
L0005/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1787 First page Content
L0005/0002 Bergen: Dokumenter 1787 - 1797 First page Content
L0006/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1797 First page Content
L0006/0002 Bergen: Dokumenter 1797 - 1807 First page Content
L0007/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 1.-11. rode. Gateregister: Se nr. 7.3. First page Content
L0007/0002 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 11.-23. rode. Gateregister: Se nr. 7.3. First page Content
L0007/0003 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 23.-24. rode, samt Handelskontoret og sjøbodene. Med gateregister for nr. 7.1-7.3. First page Content
L0007/0004 Bergen: Dokumenter 1807 - 1817 First page Content
L0008/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1765 First page Content
L0008/0002 Bragernes: Branntakstprotokoll 1767 First page Content
L0008/0003 Bragernes: Branntakstprotokoll 1777 First page
L0008/0004 Bragernes: Branntakstprotokoll 1787 First page
L0008/0005 Bragernes: Dokumenter 1765 - 1797 First page
L0009/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1797 - 1807 First page
L0009/0002 Bragernes: Dokumenter 1797 - 1807 First page
L0010/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0010/0002 Bragernes: Dokumenter 1807 - 1817 First page
L0010a/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1787 First page
L0010a/0002 Bragernes: Branntakstprotokoll 1787 First page
L0010a/0003 Bragernes: Branntakstprotokoll 1797 First page
L0011/0001 Brevik: Branntakstprotokoll 1779 First page
L0011/0002 Brevik: Branntakstprotokoll 1787 First page
L0011/0003 Brevik: Branntakstprotokoll 1797 First page
L0011/0004 Brevik: Dokumenter 1767 - 1807 First page
L0012/0001 Brevik: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0012/0002 Brevik: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 First page
L0013/0001 Kristiania: Branntakstprotokoll 1766 First page