Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 9405 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Publications


Andre publikasjoner

1838-matrikkelen
Bind 1 Smålenenes amt 1838 First page Content
Bind 2 Akershus amt 1838 First page Content
Bind 3 Hedemarkens amt 1838 First page Content
Bind 4 Christians amt 1838 First page Content
Bind 5 Buskerud amt 1838 First page Content
Bind 6 Jarlsberg og Larvik amt 1838 First page Content
Bind 7 Bratsberg amt 1838 First page Content
Bind 8 Nedenes amt 1838 First page Content
Bind 9 Lister og Mandal amt 1838 First page Content
Bind 10 Stavanger amt 1838 First page Content
Bind 11 Søndre Bergenhus amt: Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 1838 First page Content
Bind 12 Søndre Bergenhus amt: Nordhordland og Voss fogderi 1838 First page Content
Bind 13 Nordre Bergenhus amt 1838 First page Content
Bind 14 Romsdals amt 1838 First page Content
Bind 15 Søndre Trondhjems amt 1838 First page Content
Bind 16 Nordre Trondhjems amt 1838 First page Content
Bind 17 Nordlands amt 1838 First page Content
Bind 18 Finnmarkens amt: Senja og Tromsø fogderi 1838 First page Content

Varanger Museum IKS


Ikke oppgitt arkiv

No catalog info
1963 - 1969 Eiendomskart, Svartnes - Smelror First page

Finnmarkseiendommen


Lensmannen i Hasvik (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
1 1892 - 1921 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 10.02.1892 som skylddelingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. First page Content
2 1921 - 1927 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 30.09.1921 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. First page Content
3 1927 - 1938 Oppmålingsprotokoll. Autorisert 19.06.1925 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. First page Content
4 1938 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Autoriserrt 28.07.1937 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Hasvik. First page Content

Lensmannen i Kjelvik (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
1 1859 - 1896 Oppmålingsprotokoll. Avskrift, autorisert 04.04.1907. First page Content
2 1897 - 1910 Oppmålingsprotokoll First page Content
3 1910 - 1935 Oppmålingsprotokoll. Aut. 15.03.1909 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Kjelvik. First page Content

Lensmannen i Kvalsund (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
1 1903 - 1944 Oppmålingsprotokoll. Aut. 25.11.1902 som oppmålings- og skyldsetningsprotokoll for Hammerfest og Kvalsund tinglag. First page Content

Lensmannen i Loppa (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
0 1916 - 1942 Oppmålingsprotokoll. Aut. 05.09.1916 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Loppa og Øksfjord. First page Content

Lensmannen i Nesseby (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
1 1887 - 1907 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.04.1888 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. First page Content
2 1907 - 1914 Oppmålingsprotokoll. Aut. 07.09.1907 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nesseby. First page Content
3 1914 - 1929 Oppmålingsprotokoll. Aut. 03.07.1914 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for lensmannen i Nesseby. First page Content

Lensmannen i Nord-Varanger (hos Finnmarkseiendommen)*

No catalog info
1 1878 - 1891 Oppmålingsprotokoll. Aut. 08.07.1878 som oppmåling- og skyldsetningsprotokoll for Nord-Varanger tinglag. First page Content
2 1905 - 1908 Oppmålingsprotokoll. Aut. 28.07.1905 som oppmålingsprotokoll for lensmannen i Nord-Varanger. First page Content
3 1908 - 1915 Oppmålingsprotokoll First page Content
4 1915 - 1926 Oppmålingsprotokoll First page Content
5 1926 - 1943 Oppmålingsprotokoll First page Content

Statsarkivet i Tromsø


Lensmannen i Kistrand*

No catalog info
1 1858 - 1882 Oppmålingsprotokoll. Avskrift av oppmålingsprotokoll. First page Content

Statsarkivet i Trondheim


Møre og Romsdal landbruksselskap

Jord- og konsesjonssaker, Arkivet
L0075 Haram kommune og Tresfjord kommune 1956 - 1970 Jord- og konsesjonssaker: Haram kommune, reg. nr. 1-22/1970, og Tresfjord kommune, reg. nr. 2-5/1956 (nr. 1/1956 mangler) og 1-4/1957 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.

Statsarkivet i Hamar


Norges Brannkasse, Vestre Toten

No catalog info
- Until 1955 Registerkort til branntakstprotokoller: Vestre Toten i Oppland (protokoll 1846-1919 er mangelfullt registrert) First page
1 1919 - 1952 Branntakstprotokoll First page Content
2 1952 - 1955 Branntakstprotokoll First page Content
3 1937 - 1949 Branntakstprotokoll First page Content
4 1954 Branntakstprotokoll for bygninger tilhørende Raufoss Ammunisjonsfabrikker First page Content
5 1846 - 1919 Branntakstprotokoll First page Content

Rigsarkivet i Danmark


Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
0212-14 Ekspeditionsprotokol 1676 - 1679 Gml. nr. C.5.3: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-10 Ekspeditionsprotokol 1694 - 1696 Gml. nr. C.5.11: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-11 Ekspeditionsprotokol 1696 - 1697 Gml. nr. C.5.12: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-12 Ekspeditionsprotokol 1697 - 1698 Gml. nr. C.5.13: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-13 Ekspeditionsprotokol 1699 Gml. nr. C.5.14: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content
2212-14 Ekspeditionsprotokol 1699 - 1700 Gml. nr. F.4.1: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. First page Content