Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 65997 results. Showing the first 10000 results. Adjust search criteria to reduce the number of results.

View options:

Aust-Agder kulturhistoriske senter


AAKS/-: Vevstad, Samling 1*

1783 Den voksne ungdom som har vært til herrens bord, Vegårshei sokn 1783. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Gjerstad / Vegårshei, 1783-1783, Sjeleregister First page Content

AAKS/DA-1021: Stian Herlofsen Finne-Grønns samling

Y: Andre utskilte arkivdeler
Y01: Manntall for Fjære, Øyestad og Froland
L0001 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland 1786 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Øyestad, 1786-1786, Sjeleregister First page Content

Achive in Nordland


AIN/A-12/118: Ola Sæthers samling

F: Register og kartotek-kort
L0001/0001 Register fra Vardø kirkebøker: Utflyttet, døpte, konfirmerte.: Døpte 1876 - 1906 First page
L0001/0002 Register fra Vardø kirkebøker: Utflyttet, døpte, konfirmerte.: Konfirmerte 1855 - 1904 First page
L0001/0003 Register fra Vardø kirkebøker: Utflyttet, døpte, konfirmerte.: Utflyttet 1846 - 1880 First page
L0002 Register fra Vardø kirkebøker: Gifte, døde. 1825 - 1890 First page
L0002 Register fra Vardø kirkebøker: Gifte, døde. 1825 - 1901 First page
L0003/0002 Kartotekkort. Korrespondanse.: Kartotekkort med bilder. 1846 - 1925 Omhandler nordmenn på Kolahalvøya, Norsk migrasjon på russiske ishavskyst ca 1850 - 1917 First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.

AIN/K-18110.510.09: Bindal kommune. Ymse skolekretser

F: Spesialserier
Fa: Skoleprotokoller/Skoledagbøker/Oversiktsprotokoller
L0001 Indre og Ytre Tosen, Nordre Vassbygdens, Vassbygdens oversiktsprotokoll 1863 - 1873 Indre og Ytre Tosen, Nordre Vassbygdens, Vassbygdens skolekretser First page
L0002 Indre og Ytre Tosen, Vassfjord oversiktsporotkoll 1874 - 1881 Indre og Ytre Tosen, Vassfjord skolekretser First page
L0003 Indre og Ytre Tosen,Søndre og Nordre Vassbygdens,Vassbygdens skoleprotokoll 1863 - 1874 Indre og Ytre Tosen, Søndre, Nordre Vassbygdens, Vassbygdens First page
L0004 Vassås,Åens, Sørfjorden dagbok 1897 - 1913 Vassås, Åens, Sørfjorden skolekretser First page
L0005 Selfjorden, Harangsfjorden skoleprotokoll 1884 - 1897 Selfjorden, Harangsfjorden skolekretser First page
L0006 Indre og Ytre Vassbygden,Harangsfjorden, Selfjorden Dagbok 1897 - 1912 Indre og Ytre Vassbygden, Harangsfjorden, Selfjorden skolekretser First page
L0013 Vassås, Åens dagbok 1914 - 1931 Vassås, Åens skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0017 Vikagårdene, Bindaleidet,Nordre Vedstrand dagbok 1917 - 1974 Vikagårdene, Bindaleidet, Nordre Vedstrand skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0022 Sørfjorden, Vassås, Åens skoledagbok 1913 - 1931 Sørfjorden, Vassås, Åens skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0024 Sør Vedstrand, Bindalseidet skoledagbok 1941 - 1974 Sør Vedstrand, Bindalseidet skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0026 Harangsfjord, Kjeldens, Søndre Vedstrand, Sørfjorden, Selfjorden, Vikagårdene 1874 - 1883 Harangsfjord, Kjeldens, Søndre Vedstrand, Sørfjorden, Selfjorden, Vikagårdene skolekretser First page
L0030 Nordre Vedstrand, Søndre Vedstrand, Kjella 1893 - 1896 Nordre Vedstrand, Søndre Vedstrand, Kjella skolekretser First page
L0031 Søndre Vedstrand, Nordre Vedstrand, Øyene Skoleprotokoll 1876 - 1884 Søndre Vedstrand, Nordre Vedstrand, Øyene First page
L0032 Bindalseidet,Fiskerosen,Holm, Vikgårdene skoledagbok 1912 - 1968 Bindalseidet, Fiskerosen, Holm, Vikgårdene First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0035 Ytre Bindal=Harangsfjord, Selfjord, nordre og Søndre Vedstrand 1862 Ytre Bindal - Harangsfjord, Selfjord, nordre og Søndre Vedstrand First page
L0036 Bindaldseidet,Nordre Vedstrands, Vikegårdens skoledagbok 1895 - 1909 Bindaldseidet, Nordre Vedstrands, Vikegårdens First page
L0037 Bindalseidet,Fiskerosen,Holm,Vikestads,Vikegården,Nordre Vedstrand, skoledagbok 1897 - 1912 Bindalseidet, Fiskerosen, Holm,Vikestads, Vikegården, Nordre Vedstrand First page
L0038 Bindalseidet,Fiskerosen,Holm,Vikegården,Nordre Vedstrand,skoledagbok 1901 - 1917 Bindalseidet, Fiskerosen, Holm, Vikegården, Nordre Vedstrand skolekretser First page
L0039 Bindalseidet,Nordre Vedstrand,Vikgården, hovedprotokoll 1895 - 1896 Bindalseidet, Nordre Vedstrand, Vikgården skolekretser First page

AIN/K-18130.610: Brønnøy kommune. Fattigstyret

A: Møtebøker
Aa: Møtebøker
L0001 Møtebok 1889 - 1906 First page

AIN/K-18270.430: Dønna kommune. Menighetsråd

F: Spesialserier
Fa: Oversiktsprotokoller
L0001 Oversikt over personer som har mottat nattverd i Nordvik kirke 1892 - 1901 First page Content

AIN/K-18360.510.04: Rødøy kommune. Ymse skolekretser

F: Spesialserie
Fa: Skoledagbøker/skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll: Gjærøy/Høyvåg/Sleipnes/Storseløy 1862 - 1914 Gjærø, Høyvåg, Sleipnes og Storseløy skolekretser First page
L0002 Skoleprotokoll:Gjærøy/Høyvåg/Storselsøy/Sleipnes/Øyenes/ 1862 - 1893 Gjærøy, Høyvåg, Storselsøy, Sleipnes og Øyenes skolekretser First page
L0004 Skoleprotokoll:Gjærdø/Værangsfjorden 1885 - 1890 Gjærdø og Værangsfjorden skolekretser First page
L0005 Skolepotokoll:Gjærdøy/Værangsfjord 1891 - 1894 Gjærdøy og Værangsfjord skolekretser First page
L0006 Skoleprotokoll: Myken/Sleipnes/Tjongsfjord 1891 - 1896 Myken, Sleipnes og Tjongsfjord skolekretser First page
L0010 Skoledagbok: Sleipnes/Tjongs(Fjord) 1897 - 1914 Sleipnes og Tjongsfjord skolekretser First page
L0011 Skoleprotokoll: Ytre Melfjord/Indre Melfjord 1901 - 1920 Ytre Melfjord og Indre Melfjord skolekretser First page
L0014 Skoledagbok: Langnes/Sørfjorden/Ytre Sørfjorden/IndreSørfjorden 1898 - 1915 Langnes, Sørfjorden, Ytre Sørfjorden og Indre Sørfjorden skolekretser First page
L0015 Skoledagbok:Gjerøy/Sleipnes 1897 - 1911 Gjerøy og Sleipnes skolekretser First page
L0016 Skoledagbok: Ytre Melfjord/Indre Melfjord/Nordfjorden 1907 - 1952 Ytre Melfjord, Indre Melfjord og Nordfjorden skolekrets First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0017 Skoleprotokoll: Sleipnes/Værnes 1924 - 1963 Sleipnes og Værnes skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0019 Skoleprotokoll:Breivik(Årnes)/Rangsund/Værnes 1913 - 1930 Breivik(Årnes), Rangsund og Værnes skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0020 Skoleprotokoll: Breivik(Årnes)/Rangsund/Værnes 1913 - 1966 Breivik(Årnes), Rangsund og Værnes skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0021 Skoledagbok:Sleipnes/Værnes 1914 - 1937 Sleipnes og Værnes skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0023 Skoleprotokoll:Indre Sørfjorden/Ytre Sørfjorden/Langnes/Nygård 1903 - 1909 Indre Sørfjorden, Ytre Sørfjorden, Langnes og Nygård skolekretser First page
L0025 Skoledagbok: Myken/Nesøy/Nordnesøy 1916 - 1958 Myken, Nesøy og Nordnesøy skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0028 Skoleprotokoll:Rangsund/Selsøyvik 1925 - 1970 Rangsund og Selsøyvik skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0029 Skoleprotokoll:Svinvær/Nordnesøy/Gjessøy 1931 - 1975 Svinvær, Nordnesøy og Gjessøy skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0030 Skoleprotokoll:Myken/Nordnesøy 1927 - 1967 Myken og Nordnesøy skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0031 Skoleprotokoll: Indre Melfjord/Ytre Melfjord/Melfjord/Melfjordbotn 1925 - 1959 Indre Melfjord, Ytre Melfjord, Melfjord og Melfjordbotn skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0032 Skoledagbok: Gjerøy/Myken/Storselsøy 1908 - 1964 Gjerøy, Myken og Storselsøy skolekretser First page
The content may be restricted, but your permissions allow access.