Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 4611 results.

View options:

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund sjømannskontor

Sjømannsrullering, sertifikater, bøter, Hovedruller, Sjøfartsruller
L0006 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr.1923-2884 1868 - 1948 First page Content
L0007 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr.2885-3832 1868 - 1948 First page Content
L0008 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr. 1923-3832 1885 - 1948 First page Content
L0009 Sjøfartsrulle B Haugesund krets nr. II Nr. 99-476 1868 - 1948 First page Content
L0010 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr. 1001-1471 1868 - 1948 First page Content
L0011 Sjøfartsrulle B Haugesund krets nr. 98-476 1868 - 1948 First page Content
L0012 Sjøfartsrulle A Haugesund krets 2 nr. 8971-9629 1868 - 1948 First page Content
L0013 Sjøfartsrulle A Haugesund kretsnr. 5000-8999 1868 - 1948 First page Content
L0014 Sjøfartsrulle B Haugesund krets nr. 1001-1475 1912 - 1948 First page Content
L0015 Sjøfartsrulle A Haugesund krets I nr 5001-8970 1912 - 1948 First page Content
L0016 Sjøfartsrulle A Haugesund krets 2 nr 9000-9709 1945 - 1949 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0017 Hovedrulle Haugesund krets 1860 - 1868 First page
L0018 Annotasjonsrulle Haugesund krets 1860 - 1866 First page
L0019 Mønstringsjournal Haugesund innrulleringskrets 1891 - 1895 First page
L0020 Mønstringsjournal Haugesund innrulleringskrets 1895 - 1909 First page
L0021 Mønstringsjournal Haugesund innrulleringskrets 1888 - 1891 First page
Sjømannsrullering, sertifikater, bøter, Ruller for maskinist og fyrbøtere
L0001 Sjøfartsrulle Haugesund krets for maskinister og fyrbøtere nr. 1-97 1883 First page Content
Sjømannsrullering, sertifikater, bøter, Annotasjons- og ungdomsrulle
L0001 Sjøfartsrulle Skudenes krets nr 1-2742 1868 - 1948 First page Content
L0002 Sjøfartsrulle Skudenes krets nr. 1-2719 1868 - 1948 First page Content
L0003 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr. 1 - 3590 1868 - 1948 First page Content
L0004 Sjøfartsrulle Haugesund krets nr. 1 - 3586 1868 - 1948 First page Content

Pa 1660 - Kielland- fondet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokoll
L0001 Styreprotokoll Kielland- fondet 1981 - 1995 First page Content
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Årsmøter. Styre- og årsmøtedokumenter
L0001 Årsmøter og styre- og årsmøtedokumenter 1984 - 1999 First page Content
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Sak- og korrespondansearkiv
L0012 Sak- og korrespondanse 1977 - 1984 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
Egenproduserte trykksaker, Kielland Bulletin / Rapporter til overlevende og etterlatte
L0001 Rapport til overlevende og etterlatte/ Kielland Bulletin 1980 - 1998 First page Content

Statsarkivet i Trondheim


Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt

Utskrivningsvesnet Sjøutskrivningen
Uten nr. 1805 - 1846 Mikrofilmede ruller som ikke er identifisert i arkivet eller arkivkatalogen: Ekstrarulle for Romsdal fogderi 1805, ungdomsrulle for Nordre Trondhjems amt 1809 og ekstrarulle for Molde by 1846. First page Content
L0003/0001 --: Hovedrulle over sjødolk i Trondhjems innrullerings-distrikt 1704 - 1707 First page Content
L0003/0002 --: Hovedrulle over sjøfolk i Trondhjems by 1725 First page Content
L0004 Ruller over sjøfolk i Trondhjem by 1704 - 1710 Omfatter også Trondhjem innrulleringsdistrikt. First page Content
L0005 Ruller over sjøfolk i Trondhjem by 1740 - 1743 First page Content
L0006/0001 --: Ruller over sjøfolk i Trondhjem by 1743 First page Content
L0009/0002 --: Rulle over Trondhjem by 1803 First page Content
L0012 Ruller for Trondhjem by 1804 - 1809 First page Content
L0014 Ruller over Trondhjem distrikt 1819 First page Content
L0015 Rulle over Trondhjem distrikt 1819 First page Content
L0016/0001 --: Rulle over Trondhjem distrikt 1819 First page Content
L0016/0002 --: Rulle over Trondhjem by 1819 First page Content
L0017 Rulle over Trondhjem by 1819 First page Content
L0018 Rulle over Trondhjem by 1810 - 1815 First page Content
L0019 Rulle over Trondhjem distrikt 1810 - 1815 First page Content
L0024 Hovedrulle for Trondhjem by 1831 First page Content
L0025/0001 --: Hovedrulle for Trondhjem by 1831 First page Content
L0025/0002 --: Register for Trondhjem by 1831 First page Content
L0026/0002 --: Ungdomsrulle Trondhjem by 1831 First page Content
L0027/0001 --: Annotationsruller for Trondhjem sjøinnrullings-distrikt 1823 - 1850 First page Content
L0028/0002 --: Annotationsrulle for Trondhjem by 1860 - 1870 First page Content
L0032/0004 --: Hovedrulle for Kristiansund krets 1860 First page
L0033/0002 --: Register for Ålesund krets 1860 First page Content
L0033/0003 --: Hovedsjøfartsrulle Ålesund krets 1860 First page Content
L0034/0003 --: Hovedrulle for Kristiansund krets 1831 First page