Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 3050 results.

View options:

Statsarkivet i Kristiansand


Kristiansand Mekaniske Verksted

Tegninger, Tegninger og tekniske spesifikasjoner
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 217-218. First page Content
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 219-220. First page Content
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 221. First page Content
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 222. First page Content
L0007 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 211-222 Byggenr. 222. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 Byggenr. 222 A0. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 Byggenr. 222 A4 A3 A2. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 Byggenr. 222 A4 A3 A2 duplikat. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 Uidentifisert. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 Byggenr. 225. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 Byggenr. 225. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 Byggenr. 225. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 Byggenr. 229. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 M/S Atlantic Carrier, T/T Hitra. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 Uidentifisert. First page Content
L0008 36 mm mikrofilmruller, reprofoto av skipstegninger, byggenr. 222-229 Uidentifisert. First page Content

Statsarkivet i Stavanger


Haugesund tollsted

Diverse
L0259 Nasjonalitetsbeviser 1861 - 1904 Register bakerst First page
L0260 Nasjonalitetsbeviser 1897 - 1905 First page

Stavanger len

Borgermester og råds arkiv
L0029 Diverse 1657 - 1661 Skattemanntall, regnskap og jordebøker, samt rulle over 126 mann som ble sendt til Fredrikstad, etc. First page Content

Pa 1554 - Navion ASA

Lastemapper og dekksdagbøker, Dekksdagbok Polytraveller
L0001 Dekksdagbok Polytraveller 1979 - 1980 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.

Statsarkivet i Trondheim


Hoë, Herman & Co

Kopibøker
L0040 -- 1856 - 1882 Kopibok, innenriks, 1877-1882, og regnskapsbok for brigg Nordlyset, 1856-1857. First page Content

Statsarkivet i Tromsø


Biskopen i Nord-Hålogaland

Kirkeskøyta/Presteskøytene
L0563/0001 Kirkeskøyta, presteskøytene: Dagbok for kirkeskøytepresten 1946 - 1948 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0563/0002 Kirkeskøyta, presteskøytene: Journal for kirkeskøyta 1949 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.
L0563/0003 Kirkeskøyta, presteskøytene: Album med fotografier av kirkeskøyta/ presteskøytene, dessuten avisutklipp og notater + vedlegg 1946 - 1983 First page Content
The content may be restricted, but your permissions allow access.

Varanger Museum IKS


Brodtkorb handel A/S

Handel og korrespondanse, Handelsavdelinger
L0003/0001 Skipperbøker. Persfjord: Skipperbog for Persfjord No1 1881 - 1884 First page Content
L0003/0002 Skipperbøker. Persfjord: Skipperbog for Persfjord No2 1884 - 1890 First page
Oppgjørsbøker, Fiskere og fiskerkompani
L0004/0001 Kompanibøker. Utensogns: Compagnibog for Udensogns Fiskere No 15. Fra A - H 1882 - 1895 First page Content
L0007/0001 Kompanibøker. Innenbys: Compagnibog No 3 for Indenbyes Fiskere 1896 - 1899 First page
L0008/0001 Kompanibøker: Kompagnibog No 5 1899 - 1904 First page
Oppgjørsbøker, Ishavsfangst
L0001/0001 Vesper: Vesper 1 1898 - 1915 Kontobok for ishavsskuten Vesper og skonnert St. Nikolai First page Content
L0002/0003 Trent - Aurora: Aurora 1911 - 1928 Kontobok for ishavsskuten Aurora First page
Oppgjørsbøker, Kolahalvøya
L0001/0002 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 2 1895 - 1915 First page
L0002/0001 Kladder: Kvænkladde 1894 - 1898 First page
Regnskap, Hovedbøker
L0001 Russisk hovedbok nummer 5 1866 - 1904 First page Content

Bussesundfergen A/S

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Protokoller 1957 - 1969 Kilden inneholder mappene: VAMU/A-0002/A/L0001/0001: Generalforsamling 1960 (1959-1960) VAMU/A-0002/A/L0001/0002: Generalforsamling 1963, 1964 (1963-1964) VAMU/A-0002/A/L0001/0003: Styreprotokoll (1957-1969) First page

Vardø Fiskersamvirkelag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll 1946 - 1954 First page

Fiskernes agnforsyning, avdeling Vardø

Regnskap
L0002 Innføringsbok for agnsedler 1962 - 1963 First page
L0003 Sild. Inn- og utgående 1963 - 1965 First page

The Vestfold Archive


Pa 63 - Østlandske skibsassuranceforening

Forsikringsdokumentasjon, Havaridokumenter
L0001/0001 Havaridokumenter: Tønsberghus 1867 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip. First page
L0001/0002 Havaridokumenter: Elise af Trondhjem 1867 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip. First page
L0001/0003 Havaridokumenter: Dido 1867 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip. First page
L0001/0004 Havaridokumenter: Fortuna 1867 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip. First page
L0001/0005 Havaridokumenter: Capriciosa 1867 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip. First page
L0001/0006 Havaridokumenter: Johan Ludvig 1867 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip First page
L0001/0007 Havaridokumenter: Ole Vig 1867 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip First page
L0001/0008 Havaridokumenter: Moss 1867 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip First page
L0001/0009 Havaridokumenter: Frennæs 1868 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip First page
L0001/0010 Havaridokumenter: Tordenskjold af Mandal 1868 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip First page
L0001/0011 Havaridokumenter: Prøven 1868 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip First page
L0001/0012 Havaridokumenter: Narayana 1868 Arkivet inneholder en omfattende serie som vedrører havarier. Dokumentasjonen er knyttet til hvert enkelt skip og ligger i mapper. Her finnes alle slags papirer som ble til som følge av et uhell: sjørettsdokumenter, sjøforklaringer, oversikter over omkostninger, arbeidslister for arbeiderne om bord, vaktlister, kvitteringer, telegrammer, rapporter, korrespondanse, takstdokumentasjon m.m. Serien er en rik kilde til kunnskap om skutene: redernes og skipsførernes navn, skutens størrelse, klasse, takst, byggeår, hvor og når ulykken fant sted samt ulykkens art. Det siste kunne være grunnstøting, kollisjon, totalforlis m.m. Et skip havarerte gjerne flere ganger, noe som gjør det nødvendig å sjekke under hvert år om man er ute etter opplysninger vedrørende et bestemt skip First page