Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 19228 results. Showing the 5000 most relevant hits.

View options:

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat

Brevprotokoller (1735-1771)
46 Dansk-Norsk kopibog 1762 - 1765 First page
47 Dansk-Norsk kopibog 1765 - 1769 First page
48 Dansk-Norsk kopibog 1769 - 1771 First page
Journaler (1736-1771)
49 Journal nr. 1 1736 - 1740 First page
50 Journal nr. 2 1741 - 1743 First page
51 Journal nr. 3 1744 - 1746 First page
52 Journal nr. 4 1746 - 1749 First page
53 Journal nr. 5 1750 - 1753 First page
54 Journal nr. 6 1753 - 1755 First page
55 Journal nr. 7 1756 - 1759 First page
56 Journal nr. 8 1759 - 1761 First page
57 Journal nr. 9 1761 - 1763 First page
58 Journal nr. 10 1763 - 1765 First page
59 Journal nr. 11 1765 - 1767 First page
60 Journal nr. 12 1767 - 1769 First page
61 Journal nr. 13 1769 - 1771 First page
62 Journal nr. 14 1771 First page

Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat (1736-1771) / Kommercedeputationen (1771-1773)

Forestillinger og kgl. resolutioner (1736-1773)
001 Forestillinger 1736 - 1738 Forestillingsnr. 1-100 First page
002 Forestillinger 1738 - 1740 Forestillingsnr. 101-200 First page
003 Forestillinger 1740 - 1741 Forestillingsnr. 201-300 First page
005 Forestillinger 1742 - 1744 Forestillingsnr. 401-500 First page
006 Forestillinger 1744 - 1746 Forestillingsnr. 501-636 First page
007 Forestillinger 1746 - 1750 Forestillingsnr. 637-900 First page
008 Forestillinger 1750 - 1753 Forestillingsnr. 901-1000 First page
009 Forestillinger 1753 - 1756 Forestillingsnr. 1001-1100 First page
010 Forestillinger 1756 - 1758 Forestillingsnr. 1101-1200 First page
011 Forestillinger 1758 - 1763 Forestillingsnr. 1201-1300 First page
012 Forestillinger 1763 - 1768 Forestillingsnr. 1301-1448 First page
013 Forestillinger 1768 - 1770 Forestillingsnr. 1449-1552 First page
411 Forestillinger 1770 - 1773 Forestillingsnr. 1553-1610 First page
004 Forestillinger 1741 - 1742 Forestillingsnr. 301-400 First page

Kommercekollegiet, Danske Sekretariat

Danske og norske forestillinger og kgl. resolutioner (1773-1776)
430 Forestillinger 1773 First page
431 Forestillinger 1774 First page
432 Forestillinger 1775 First page
433 Forestillinger 1776 First page

Kommercekollegiet, Industri- og Fabriksfaget

Forestillinger og kongelige resolutioner (1797-1816)
1337 Forestillinger 1797 First page
1338 Forestillinger 1798 First page
1339 Forestillinger 1799 First page
1340 Forestillinger 1800 First page
1341 Forestillinger 1801 First page
1342 Forestillinger 1802 First page

Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat

Forestillinger og kgl. resolutioner (1797-1816)
1215 Kgl. Resolutioner 1797 First page
1216 Kgl. Resolutioner 1798 - 1803 First page
1217 Kgl. Resolutioner 1804 - 1809 First page
1218 Kgl. Resolutioner 1810 - 1816 First page
Forestillinger og kgl. resolutioner angående lån til fiskeri og til handelsplanters dyrkning (1797-1814)
1219 Forestillinger ang. Laan. 1797 - 1814 First page
Produktionsfagets privilegieprotokol (1797-1815)
1227 Privilegie-Protokol 1797 - 1804 First page
1228 Privilegie-Protokol 1804 - 1815 First page

Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
0923-0928 Refererede sager 1701 First page Content
0929-0933 Refererede sager 1702 First page Content