Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 3386 results.

View options:

Vestre Toten municipality archive


Vestre Toten kommunearkiv*

No catalog info
- 1838 - 1883 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1844 - 1879 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1846 - 1847 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1847 - 1850 First page
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1850 - 1861 First page
- 1851 - 1897 Protokollen er delvis upaginert, samt muligens mangler sider. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune, i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- 1853 - 1860 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1860 First page Content
- 1860 - 1870 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1861 - 1871 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Skoleprotokoll for Heksum skole 1863 - 1894 First page
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Fjeldsmarken krets i Vestre Toten skolekommune 1863 - 1885 First page Content
- 1863 - 1898 Protokollen er feilpaginert, side 99 eksisterer ikke og ingen tegn til at siden er skåret ut etc. Bilde nr 100 viser øvre høyre hjørne av s. 98 og 100 med bøyd ark. Bilde nr 99 er s. 98 i riktig kvalitet. Tatt med slik for å vise feilpagineringen. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1869 First page Content
- Behandlingsprotokoll for fattigstyret 1870 - 1881 First page
- Kopibok for fattigkommisjonen i Vestre Toten kommune 1870 - 1888 First page
- 1870 - 1886 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Ligningen i korn til Vestre Totens fattigkasse 1881 First page
- Formannskapsprotokoll 1881 - 1894 First page
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Nordli, Elton og Østvold krets i Vestre Toten skolekommune 1886 - 1904 First page Content
- 1887 - 1900 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Veståsen krets i Vestre Toten skolekommune 1888 - 1894 First page
- Kopibok for fattigkommisjonen i Vestre Toten kommune 1888 - 1898 First page Content
- 1893 - 1898 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Protokoll for årsprøver og avgangsvitnesbyrd, Veståsen krets i Vestre Toten skolekommune 1895 - 1926 First page
- Ligningsprotokoll for Vestre Toten kommune 1896 - 1898 First page Content
- 1898 - 1904 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1898 - 1913 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1899 - 1908 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1902 - 1910 Eina utskilt som egen kommune i 1908. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1903-1904 for Vestre Toten skattedistrikt 1903 - 1904 First page
- 1903 - 1921 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1904-1905 for Vestre Toten skattedistrikt 1904 - 1905 First page
- Dagbok over skolesøkningen, Nyhagen folkeskole 1904 - 1918 First page
- 1904 - 1909 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- 1904 - 1911 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten Kommune. First page
- Elevprotokoll for Raufoss skole, 2.-3. klasse 1905 - 1910 First page
- 1905 - 1912 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- 1905 - 1912 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- Eksamensprotokoll for Raufoss skole 1906 - 1912 First page
- 1908 - 1915 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- Utkast til manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1909 First page Content
- 1911 - 1912 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1912 First page
- 1912 - 1917 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- Kommunestyreprotokoll 1913 - 1921 First page
- 1913 - 1914 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. First page
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1914 - 1915 First page
- 1914 - 1919 Raufoss Skole ble driftet av Staten, kun for barn av ansatte i Raufoss Ammunisjonsfabrikk og andre statsansatte. Åpen også for andre, mot betaling av skolepenger. Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. First page
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1915 - 1916 First page