Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 96 results.

View options:

Achive in Nordland


Mo kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok 1838 - 1876 First page Content
L0002 Møtebok 1876 - 1891 First page
L0003 Møtebok 1891 - 1902 First page Content
L0004 Møtebok 1903 - 1908 First page Content
L0005 Møtebok 1909 - 1915 First page Content
L0006 Møtebok 1915 - 1919 First page Content

Narvik kommune. Formannskap

Møtebøker, Møtebok
L0001 Møtebok 1911 First page Content
L0002 Møtebok 1912 First page Content
L0003 Møtebok 1913 First page Content
L0004 Møtebok 1914 First page Content
L0005 Møtebok 1915 First page Content
L0006 Møtebok 1916 First page Content
L0007 Møtebok 1917 First page Content
L0008 Møtebok 1918 First page Content
L0009 Møtebok 1919 First page Content

Bindal kommune. Formannskapet

Møtebøker, Forhandlingsbøker/Møtebøker
L0000a Møtebok 1843 - 1881 First page
L0000c Møtebok 1885 - 1897 First page
L0000d Møtebok 1897 - 1903 First page
L0000e Møtebok 1903 - 1914 First page

Sømna kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok: Formannskap/kommunestyre 1911 - 1920 First page Content

Sømna kommune. Fattigstyret

Møtebøker, Møte og forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok 1894 - 1905 First page
Spesialserier, Manntalsbøker for fattigvesenet
L0001 Manntallsbok 1896 - 1900 First page

Brønnøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker/Forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok 1838 - 1866 First page Content
L0002 Møtebok 1890 - 1899 Møtebok formannskapet Brønnøy kommune First page Content
L0002b Møtebok 1899 - 1900 Blanke sider på slutten av protokollen er ikke digitalisert First page Content
L0002c Møtebok 1900 - 1910 First page Content
L0002d Møtebok 1910 - 1916 First page Content

Vega kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1801 - 1846 First page Content
L0002 Møtebok 1837 - 1885 First page Content
L0003 Møtebok 1879 - 1901 First page Content
L0004 Møtebok 1901 - 1915 First page Content

Vega kommune. Fattigstyret

Møtebøker
L0002 Forhandlingsprotokoll 1875 - 1889 First page Content

Dønna kommune. Menighetsråd

Spesialserier, Oversiktsprotokoller
L0001 Oversikt over personer som har mottat nattverd i Nordvik kirke 1892 - 1901 First page

Dønna kommune. Dønnes folkeboksamling

spesiallister , Utlånsprotokoller
L0001 Utlånsprotokoll 1844 - 1888 First page

Nesna kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1838 - 1873 First page
L0003 Møtebok 1890 - 1898 First page

Hemnes kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0003 Møtebok 1890 - 1900 First page Content
L0004 Møtebok 1910 - 1915 First page Content
L0005 Møtebok 1915 - 1918 First page Content

Lurøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002 Møtebok 1873 - 1898 First page Content

Træna kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll for Træna 1872 - 1904 First page Content

Meløy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll 1884 - 1895 First page Content
L0002 Forhandlingsprotokoll 1895 - 1909 First page Content
L0003 Forhandlingsprotokoll 1909 - 1916 First page Content

Meløy kommune. Glomfjord skolekrets

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0002 Protokoll 1902 - 1917 First page Content

Gildeskål kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok formannskapet 1838 - 1880 First page Content
L0002 Møtebok formannskapet 1880 - 1903 First page Content
L0003 Møtebok formannskapet 1904 - 1914 Blanke sider foran i protokollen. Protokollside 24 er første med tekst. First page Content
L0004 Møtebok formannskapet 1914 - 1918 First page Content

Beiarn kommune. Arstad skolekrets

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0002 Karakter/oversiktsprotokoll 1886 - 1892 First page