Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 170 results.

View options:

Achive in Nordland


Melbo laboratorium

No catalog info
L0001 1918 - 1964 First page Content

Mo kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok 1838 - 1876 First page Content
L0002 Møtebok 1876 - 1891 First page Content
L0003 Møtebok 1891 - 1902 First page Content
L0004 Møtebok 1903 - 1908 First page Content
L0005 Møtebok 1909 - 1915 First page Content
L0006 Møtebok 1915 - 1919 First page Content

Narvik kommune. Formannskap

Møtebøker, Møtebok
L0001 Møtebok 1911 First page Content
L0002 Møtebok 1912 First page Content
L0003 Møtebok 1913 First page Content
L0004 Møtebok 1914 First page Content
L0005 Møtebok 1915 First page Content
L0006 Møtebok 1916 First page Content
L0007 Møtebok 1917 First page Content
L0008 Møtebok 1918 First page Content
L0009 Møtebok 1919 First page Content

Bindal kommune. Formannskapet

Møtebøker, Forhandlingsbøker/Møtebøker
L0000a Møtebok 1843 - 1881 Protokollen har fått ny innbinding. 10 første sider mangler, noe uorden i siderekkefølge. First page Content
L0000c Møtebok 1885 - 1897 First page Content
L0000d Møtebok 1897 - 1903 First page Content
L0000e Møtebok 1903 - 1914 First page Content

Sømna kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker
L0001 Møtebok: Formannskap/kommunestyre 1911 - 1920 First page Content

Sømna kommune. Fattigstyret

Møtebøker, Møte og forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok 1894 - 1905 First page Content

Brønnøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker/Forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok 1838 - 1866 First page Content
L0002 Møtebok 1890 - 1899 Møtebok formannskapet Brønnøy kommune First page Content
L0002b Møtebok 1899 - 1900 Blanke sider på slutten av protokollen er ikke digitalisert First page Content
L0002c Møtebok 1900 - 1910 First page Content
L0002d Møtebok 1910 - 1916 First page Content

Vega kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1801 - 1846 First page Content
L0002 Møtebok 1837 - 1885 First page Content
L0003 Møtebok 1879 - 1901 First page Content
L0004 Møtebok 1901 - 1915 First page Content

Vega kommune. Fattigstyret

Møtebøker
L0002 Forhandlingsprotokoll 1875 - 1889 First page Content

Tjøtta kommune. Fiskermanntallsnemnd

Fiskermanntallet
L0001 Fiskermanntallet 1952 - 1953 First page Content

Dønna kommune. Menighetsråd

Spesialserier, Oversiktsprotokoller
L0001 Oversikt over personer som har mottat nattverd i Nordvik kirke 1892 - 1901 First page Content

Dønna kommune. Dønnes folkeboksamling

spesiallister , Utlånsprotokoller
L0001 Utlånsprotokoll 1844 - 1888 First page Content

Dønna kommune. Dønnes fastskole

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001 Skoleprotokoll 1832 - 1863 First page Content
L0002 Skoleprotokoll 1864 - 1871 First page Content
L0003 Skoleprotokoll 1870 First page Content
L0004 Skoleprotokoll 1880 - 1887 First page Content

Dønna kommune. Snekkevik skolekrets

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001 Skoleprotokoll 1887 - 1891 First page Content
L0002 Skoleprotokoll 1888 - 1893 First page Content

Nesna kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1838 - 1873 First page Content
L0003 Møtebok 1890 - 1898 First page Content
L0004 Møtebok 1898 - 1905 First page Content
L0005 Møtebok 1906 - 1912 First page Content
L0006 Møtebok 1912 - 1918 First page Content

Hemnes kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002 Møtebok 1956 - 1962 First page Content
L0003 Møtebok 1890 - 1900 First page Content
L0004 Møtebok 1910 - 1915 First page Content
L0005 Møtebok 1915 - 1918 First page Content