Search scanned archives
Reset
Search results

Your search returned 16 results.

View options:

Riksarkivet


Departementene i 1814

1. departement
L0001 1. byrå - Referatprotokoll m/ register 9-55 1814 First page Content
L0002 1. byrå - Kopibok A 1-173 1814 First page Content
L0004 1. byrå - Kopibok B 1-370 1814 First page Content
L0006 1. byrå - Journal A 1-543 1814 First page Content
L0008 1. byrå - Journal B 1814 First page Content
L0009 1. byrå - Fellesregister til journalene A og B 1814 First page Content
L0011 Bokholderkontoret - Kopibok 1814 First page Content
L0014 Bokholderkontoret - Register til journalen 1814 - 1815 First page Content
L0027 Bokholderkontoret - "En del fortegnelser fra 1814 over pensjoner og vartpenge" 1814 First page Content
2. departement
L0028 Kopibok 1-1371 1814 First page Content
L0029 Journal A 1-900 (ekstraktprotokoll) 1814 First page Content
3. departement
L0039 Journal A 1814 First page Content
L0044 Journalsaker B 451-908 1813 - 1814 First page Content
4. departement
L0045 Kopibok 1814 First page Content
5. departement
L0054 Journal 1814 First page Content
Opplysningskomiteen
L0001 Deliberasjonsprotokoll 1814 - 1815 First page Content