Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

Omslag og tittelblad upaginert
Forord III
Innholdsfortegnelse m/ spesialtegn og forkortelser V
Utgiftsregnskap for Bergenhus len 1566-1567 Forside 1
Utgiftsregnskap for Bergenhus len 1566-1567 Noen særskilte utgifter / ymse utgifter i penger 3
Utgiftsregnskap for Bergenhus len 1566-1567 Ymse utgifter i penger 4
Utgiftsregnskap for Bergenhus len 1566-1567 Ymse utgifter i varer 33
Utgiftsregnskap for Bergenhus len 1566-1567 Diverse utgifter (se innholdsfortegnelsen) 40
Utgiftsregnskap for Bergenhus len 1566-1567 Ukekostboken på Bergenhus 89
Utgiftsregnskap for Bergenhus len 1566-1567 Spist på Bergenhus 115
Utgiftsregnskap for Bergenhus len 1566-1567 Drukket på Bergenhus 135
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Forside 137
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Leidangen av de nordlandske lena og Finnmark 139
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Kronens landskyld av de nordlandske lena 205
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Stiftets landskyld av de nordlandske lena 212
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Kronens landvare av de nordlandske lena / Tienden av de nordlandske lena og Finnmark 217
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Tienden av de nordlandske lena og Finnmark 218
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Kronens saker av de nordlandske lena og Finnmark 220
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Stiftets saker av de nordlandske lena og Finnmark 230
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Kronens gårdfestning av de nordlandske lena 237
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Stiftets gårdfestning av de nordlandske lena 239
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Kronens landboveitsle av de nordlandske lena 240
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Stiftets landboveitsle av de nordlandske lena 242
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Kronens finneskatt av de nordlandske lena og Finnmark 244
Regnskap: De nordlandske lena og Finnmark 1566-67 Diverse inntekter og utgifter (se innholdsfortegnelsen) 251
Ekstrakt av regnskapet 1566-1567 Forside 267
Ekstrakt av regnskapet 1566-1567 Inntekt 269
Ekstrakt av regnskapet 1566-1567 Utgift av inntekten 286
Ekstrakt av regnskapet 1566-1567 Rest i slutten av regnskapsåret 299
Skrifter fra Riksarkivet upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)* Lensregnskap nr. 5/1566 - 1567 - Utgitt 1943 av Riksarkivet. Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner