Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

Omslag og tittelblad upaginert
Forord III
Innholdsfortegnelse m/ spesialtegn og forkortelser V
Inntekt på Bergenhus 1567 Grunnleie av Bergen by og kjøpmannsbryggen 1
Inntekt på Bergenhus 1567 Leidang av skip som segler på Finnmark 3
Inntekt på Bergenhus 1567 Leidang av kjøpmannsbryggen 4
Inntekt på Bergenhus 1567 Toll av utenlandske skip på Bergens våg 6
Inntekt på Bergenhus 1567 Tollpenning av Gravdal / falkeleier 12
Inntekt på Bergenhus 1567 Ogna og Dirdal lakseelver / sakefall oppebåret i skriverstuen 13
Inntekt på Bergenhus 1567 Kronens og stiftets sakefall av Bergen by 14
Inntekt på Bergenhus 1567 Grunnleie, leidang og sakefall av Stavanger by 25
Inntekt på Bergenhus 1567 Vrak oppebåret på Bergenhus / forsendelse fra København slott / leidangen av Bergenhus len 26
Inntekt på Bergenhus 1567 Leidangen av Bergenhus len 27
Inntekt på Bergenhus 1567 Kronens landskyld av Bergenhus len 148
Inntekt på Bergenhus 1567 Stiftets landskyld av Bergenhus len 154
Inntekt på Bergenhus 1567 Kronens og stiftets restanser på landskyld 170
Inntekt på Bergenhus 1567 Kronens landvare av Bergenhus len 173
Inntekt på Bergenhus 1567 Tienden av Bergenhus len 174
Inntekt på Bergenhus 1567 Kronens sager i Bergenhus len 190
Inntekt på Bergenhus 1567 Stiftets sager i Bergenhus len 196
Inntekt på Bergenhus 1567 Kronens gårdfestning av Bergenhus len 198
Inntekt på Bergenhus 1567 Stiftets gårdfestning av Bergenhus len 200
Inntekt på Bergenhus 1567 Kronens og stiftets landboveitsle av Bergenhus len 205
Inntekt på Bergenhus 1567 Husåbot av Bergenhus len 206
Inntekt på Bergenhus 1567 Toll av utenlandske skip i Bergenhus len 207
Inntekt på Bergenhus 1567 Fredtoll av Bergenhus len 208
Inntekt på Bergenhus 1567 Oppbørsler av slakt og vrak 212
Skrifter fra Riksarkivet upaginert
Kildeinformasjon

Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)* Lensregnskap nr. 4/1566 - 1567 - Utgitt 1941 av Riksarkivet. Regnskap og skatt Lensregnskap Statlige arkiver Dansk-norske sentralinstitusjoner