Innhold
Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Veikontoret B

Sakarkiv, Saker ordnet etter emne
Fortegnelse over skysskifter Christiania by / Agershuus amt 1b-2a
Fortegnelse over skysskifter Agershuus amt 2b-3a
Fortegnelse over skysskifter Smaalenenes amt 7b-8a
Fortegnelse over skysskifter Hedemarkens amt 11b-12a
Fortegnelse over skysskifter Christians amt 15b-16a
Fortegnelse over skysskifter Buskeruds amt 20b-21a
Fortegnelse over skysskifter Jarlsberg og Laurvigs amt 26b-27a
Fortegnelse over skysskifter Bratsberg amt 29b-30a
Fortegnelse over skysskifter Nedenes og Raabygdelaugets amt 39b-40a
Fortegnelse over skysskifter Lister og Mandals amt 46b-47a
Fortegnelse over skysskifter Stavanger amt 52b-53a
Fortegnelse over skysskifter Søndre Bergenhuus amt 57b-58a
Fortegnelse over skysskifter Nordre Bergenhuus amt 63b-64a
Fortegnelse over skysskifter Romsdals amt 71b-72a
Fortegnelse over skysskifter Søndre Trondhjems amt 82b-83a
Fortegnelse over skysskifter Nordre Trondhjems amt 89b-90a
Fortegnelse over skysskifter Nordlands amt 97b-98a
Fortegnelse over skysskifter Finmarkens amt 107b-108a
Notater 130b-131a
Kildeinformasjon
RA/S-1036/D/Db/L0004
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Justisdepartementet, Veikontoret B D: Sakarkiv
Db: Saker ordnet etter emne
L0004: Fortegnelse over skysstifter i Norge
Skyss nr. 4/1840 - Fortegnelse over skysskifter i Norge. I tidligere katalog avmerket som nr. 61 . Kommunikasjon og samferdsel Skyssvesen Statlige arkiver Departementene