Justisdepartementet, Veikontoret B, Saker ordnet etter emne, nr. 4: Fortegnelse over skysskifter i Norge 1840, Astaref: RA/S-1036/D/Db/L0004

Kildeinformasjon

RA/S-1036/D/Db/L0004
Lenke til Arkivportalen
Riksarkivet Justisdepartementet, Veikontoret B D: Sakarkiv
Db: Saker ordnet etter emne
L0004: Fortegnelse over skysstifter i Norge
Skyss nr. 4/1840 - Fortegnelse over skysskifter i Norge. I tidligere katalog avmerket som nr. 61 . Kommunikasjon og samferdsel Skyssvesen Statlige arkiver Departementene

Referanser


Brukerinnstillinger