Innhold
Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Gaular

Branntrygding
Branntakstar 1846 1a
Branntakstar 1847 5b-6a
Branntakstar 1849 6b-7a
Branntakstar 1856 8b-9a
Branntakstar 1858 14b-15a
Branntakstar 1859 15b-16a
Branntakstar 1860 17b-18a
Branntakstar 1861 18b-19a
Branntakstar 1862 20b-21a
Branntakstar 1866 24b-25a
Branntakstar 1868 25b-26a
Branntakstar 1869 37b-38a
Branntakstar 1870 40b-41a
Branntakstar 1871 41b-42a
Branntakstar 1872 42b-43a
Branntakstar 1874 47b-48a
Branntakstar 1875 49b-50a
Branntakstar 1876 52b-53a
Branntakstar 1877 56b-57a
Branntakstar 1878 59b-60a
Branntakstar 1879 61b-62a
Branntakstar 1880 67b-68a
Branntakstar 1881 72b-73a
Branntakstar 1882 74b-75a
Branntakstar 1883 76b-77a
Branntakstar 1884 80b-81a
Branntakstar 1885 94b-95a
Branntakstar 1886 99b-100a
Branntakstar 1887 102b-103a
Branntakstar 1888 107b-108a
Branntakstar 1889 115b-116a
Branntakstar 1890 121b-122a
Branntakstar 1891 124b-125a
Branntakstar 1892 126b-127a
Kildeinformasjon
SAB/A-27601/0012/L0001
Lenke til Arkivportalen
Statsarkivet i Bergen Lensmannen i Gaular 0012: Branntrygding
L0001: Branntakstprotokoll
Branntakster nr. 1/1846 - 1892 Sogn og Fjordane fylke
Indre Holmedal komm.
- Branntakster Eiendom Forsikring og assuranse Statlige arkiver Politi og lensmenn Hus og bygninger